30.12.2005

Lotos stawia na segment premium

- rozmowa z Marcinem Zachowiczem, rzecznikiem prasowym Grupy LOTOS SA.

Dlaczego Grupa LOTOS rezygnuje z budowy sieci tanich stacji paliw?
Zarząd spółki LOTOS Paliwa, odpowiedzialnej w grupie kapitałowej LOTOS między innymi za rozwój i zarządzanie siecią stacji paliw, po dokonaniu wnikliwej analizy rynku sprzedaży detalicznej paliw w Polsce zrezygnował z planów wprowadzenia tak zwanej taniej sieci stacji paliw. Z naszych analiz wynika bowiem, że krajowa konsumpcja paliw będzie w niedalekiej przyszłości rosła, przy jednoczesnym wzroście znaczenia stacji markowych, operujących w segmencie premium. Dla klientów, oprócz cen paliw, coraz ważniejsza staje się jakość produktów i usług dostępnych na stacjach oraz ich bliskość. Dlatego Grupa LOTOS stawia na rozwój sieci o zasięgu ogólnokrajowym, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich i sprawdzonych standardów produktów i usług.

Czy segment premium zaspokoi rynkowe ambicje firmy? Jak zamierzacie Państwo konkurować ze stacjami przy hipermarketach oraz siecią BLISKA?
Obecnie LOTOS Paliwa zarządza drugą co do wielkości siecią stacji w Polsce, konkurując bezpośrednio z najsilniejszymi koncernami. Nasz udział w rynku sprzedaży detalicznej paliw to wynosi 5,7 proc. W strukturze sieci LOTOS funkcjonują trzy systemy zarządzania. 81 stacji to obiekty własne firmy, 43 to stacje partnerskie, a 239 patronackie. Nasza sieć powiększy się dodatkowo o 39 stacji marki Esso, kupionych od koncernu ExxonMobil (21 stacji Esso już funkcjonuje w sieci LOTOS) oraz o 22 stacje Slovnaftu, na zakup których podpisaliśmy we wrześniu umowę przedwstępną. W 2006 roku proces konsolidacji dwóch zakupionych sieci powinien się zakończyć. Po tych przejęciach nasz udział wzrośnie do 7,5 – 8 proc. W ramach programu PROSTA (Program Rozwoju Sieci Stacji Paliw Grupy LOTOS) planujemy, by do końca 2006 roku w naszej sieci funkcjonowało 150 stacji własnych, 250 partnerskich i 100 patronackich. Do 2010 roku zakładamy osiągnięcie 10 – 12 proc. udziału w rynku.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0