10.03.2006

LOTOS kupił sieć Slovnaft

12 stacji paliw, 2 nieruchomości przeznaczone pod budowę nowych stacji oraz możliwość podjęcia współpracy z wybranymi franczyzobiorcami Slovnaft Polska S.A. Wszystko to przejęła spółka LOTOS Paliwa.

Podpisany wczoraj dokument finalizuje transakcję, którą LOTOS Paliwa i Slovnaft Polska zawarły w postaci przedwstępnej umowy warunkowej już 28 września 2005 r. 20 stycznia br. LP otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na finalizację w/w umowy.

Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Slovnaft Polska S.A. jest kolejnym, po zakupie 39 stacji Esso, istotnym krokiem w realizacji Programu Rozwoju Sieci Stacji Paliw Grupy LOTOS.

W wyniku zawarcia transakcji Grupa LOTOS zwiększy liczbę stacji własnych ze 119 (uwzględniającej przejęcie 39 stacji Esso) do 131, a po wybudowaniu w br. stacji paliw na wybranych nieruchomościach gruntowych przejętych w ramach obydwu transakcji do 136. Aktualnie w sieci LOTOS funkcjonuje dodatkowo 226 stacji patronackich i 49 partnerskich.