Środa
05.04.2006
Na pytania czytelników odpowiadała Katarzyna Gniazdek, prezes DGE Bruxelles Polska.
 

Redakcja: W środę 5 kwietnia o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie on-line z Katarzyną Gniazdek, prezes DGE Bruxelles Polska. Prosimy o zadawanie swoich pytań.
Katarzyna Gniazdek: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na spotkaniu. Proszę o zadawanie pytań.

Fymek: Mam wrażenie, że biura DGE otwierane są w sposób przypadkowy. Skąd taka konfiguracja: Katowice, Wałbrzych, podobno w Mielcu też jest biuro. A nie ma np. w Gdańsku czy Wrocławiu. Czy ma Pani jakąś strategię otwarć?
Katarzyna Gniazdek: Strategia rozwoju sieci zakłada uruchamianie biur bez względu na ilość mieszkańców w danej lokalizacji czy rodzaj miejscowości. Priorytetem dla DGE jest profil franczyzobiorcy. Lokalizacja jego biura jest sprawą drugorzędną, bo też obszar działania biur nie jest zawężony do miejscowości, gdzie są one zlokalizowane.

michu: Gdzie DGE zamierza otworzyć kolejne biuro? Prowadzę firmę usługową w Szczecinie i w sumie chętnie bym sprawdziła, w jakim stopniu DGE może mi pomóc, ale tu zdaje się biura DGE nie ma?
Katarzyna Gniazdek: Kolejne uruchamiane biuro DGE zlokalizowane jest właśnie w Szczecinie, zapraszamy Panią od 11.04.2006.

anka: Witam! Mam pytanie o opłaty: licencyjną i franczyzową. Jedna wynosi 50, druga 10 tys. Wydają mi się dość wysokie, szczególnie że przychody z działalności nie są znów takie pewne. Czym Pani wytłumaczy wysokość opłat?
Katarzyna Gniazdek: Wysokość opłat jest zestandaryzowana dla sieci DGE we wszystkich państwach, w których prowadzimy działalność. W moim przekonaniu odpowiadają one wartości przekazywanej naszym franczyzobiorcom wiedzy, know-how, doświadczenia, pomocy technicznej. Poziom przychodów jest natomiast w dużym stopniu uzależniony od aktywności handlowej biura i jeśli jest ona zgodna z naszymi założeniami w biznesplanie, przychody są pewne. Opłaty standardowo rozkładane są na raty.

kasiarz: Jaką skutecznością może się wykazać sieć biur DGE w Polsce? Ile dotacji udało się wam pozyskać?
Katarzyna Gniazdek: Obecnie weryfikujemy te dane, skuteczność szacujemy na przedział 62%-75%, co na polskim rynku jest dużym sukcesem. Dla biur centralnych zlokalizowanych w państwach unijnych skuteczność ta wynosi 89% i to jest nasz cel dla całej sieci DGE. Warto zwrócić uwagę, że poziom skuteczności nie zależy tylko od wnioskodawców, spory udział w jego poziomie ma polska administracja. Myślę, że poziom 89% dla całej sieci jest do osiągnięcia w perspektywie 16 miesięcy.

jac: Czy pomoc techniczna w zakresie pisania wniosków itp. jest oferowana w języku polskim?
Katarzyna Gniazdek: Tak, oczywiście.

ksiegowy4: Jaka jest preferowana forma zatrudnienia pracowników w biurach DGE?
Katarzyna Gniazdek: Nie narzucamy biurom franczyzowym DGE formy współpracy ze swoimi pracownikami.

kozmo: Doradztwo wymaga wiedzy, a unijne fundusze to bardzo rozległa dziedzina. Czy szkolenia dla franczyzobiorców zapewniają odpowiedni poziom eksperckiej wiedzy?
Katarzyna Gniazdek: Szkolenia wraz z pomocą techniczną świadczoną przez naszych konsultantów zapewniają poziom wiedzy wystarczający do profesjonalnego świadczenia usług doradczych w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych oraz innych usług świadczonych przez biura DGE, np. wdrażanie systemów zarządzania jakością.

kreska: Ilu obecnie macie franczyzobiorców? W jakich miastach?
Katarzyna Gniazdek: Na chwilę obecną działa 9 biur franczyzowych: Szczecin, Stargard Szczeciński, Poznań, Wałbrzych, Katowice, Mielec, Lublin, Piaseczno, Piastów. W kolejnym miesiącu uruchomimy biuro franczyzowe w Warszawie. Równolegle funkcjonuje oczywiście biuro centralne w Warszawie.

Wojtek: Kiedy zostało otwarte pierwsze biuro?
Katarzyna Gniazdek: W 1996, we Włoszech. W Polsce pierwsze biuro franczyzowe zostało uruchomione w kwietniu 2005.

Basia: Jak długo trwa organizacja nowego biura?
Katarzyna Gniazdek: Jest to uzależnione od zaangażowania swojego czasu przez franczyzobiorcę, od tygodnia do miesiąca.

Wojciech: Czy punkty franczyzowe dostają w centrali swojego opiekuna? Do kogo mogą kierować ewentualne pytania, wątpliwości dotyczące potencjalnych klientów lub związane z działalnością biura?
Katarzyna Gniazdek: W zależności od rodzaju zagadnienia pytania kierowane są do osoby zajmującej się daną tematyką. Każde biuro ma jednak przypisanego konsultanta merytorycznego, odpowiedzialnego za współpracę.

Basia: Czy pobierane są dodatkowe opłaty za szkolenia w trakcie trwania umowy?
Katarzyna Gniazdek: Wszystkie szkolenia organizowane przez biuro centralne dla biur franczyzowych DGE są bezpłatne.

jac: W jakich funduszach strukturalnych specjalizuje się DGE: ZPORR, EFS ... inne. Czy doradztwo obejmuje wybór odpowiedniego funduszu?
Katarzyna Gniazdek: Konsultanci DGE, zarówno w biurze centralnym jak i w biurach franczyzowych, dopasowują program do projektu klienta na podstawie posiadanej wiedzy i informacji. Zajmujemy się wszystkimi dostępnymi na polskim rynku programami unijnymi, ale także pozaunijnymi.

kozmo: Chciałbym jednak poznać więcej szczegółów na temat szkoleń, odpowiedź, że zapewniają wystarczający poziom wiedzy mnie nie zadowala - ile trwają, kto je prowadzi, na podstawie jakich materiałów?
Katarzyna Gniazdek: Szkolenia dzielą się na dwie grupy: wprowadzające oraz uzupełniające. Od tego uzależniony jest ich czas trwania. Prowadzone są przez osoby pracujące z DGE lub zewnętrznych trenerów i to oni opracowują materiały szkoleniowe. Szkolenie wprowadzające prowadzone jest w oparciu o wspólny dla wszystkich państw schemat. Bardziej szczegółowe informacje chętnie przekażę na spotkaniu w biurze centralnym DGE.

nash: Na ile lat jest zawierana umowa?
Katarzyna Gniazdek: Umowa zawierana jest na 5 lat.

tulipan: Jak rozwija się sieć DGE w Europie? Czy w starych państwach Unii ciągle jest zapotrzebowanie na tego typu usługi?
Katarzyna Gniazdek: W związku z zaawansowaniem gospodarczym "starych państw" Unii zapotrzebowanie na nasze usługi jest tam zdecydowanie mniejsze niż w pozostałych państwach unijnych, bądź też nie należących jeszcze do Unii. Obecnie DGE buduje swoją sieć w Rumunii. Miejsce dla naszych usług jest w państwach o niższym poziomie rozwoju, gwarantuje to bowiem większe środki przeznaczane przez Unię na ten cel.

iwa: Powiedziała Pani, że priorytetem dla DGE jest profil franczyzobiorcy. Jaki powinien być franczyzobiorca?
Katarzyna Gniazdek: Dwa warunki wstępne to niekaralność oraz posiadanie wyższego wykształcenia. Pozostałe elementy oceniane są w procesie rekrutacji franczyzobiorcy. Odpowiedni franczyzobiorca to osoba mająca doświadczenie w sprzedaży usług, interesująca się szeroko rozumianą gospodarką i polityką.

Ella: W jednej z odpowiedzi napisała Pani, że opłaty standardowo rozkładane są na raty. Proszę powiedzieć jakie opłaty: czy ta licencyjna 50 tys. czy ta roczna 10 tys., czy może jeszcze jakieś inne?
Katarzyna Gniazdek: Opłata licencyjna płatna jest w 3 ratach: 35% w momencie podpisywania umowy, 35% po 3 miesiącach, pozostałe 30% po 6 miesiącach. Opłata roczna płatna jest w całości, na początku roku, rozumianego jako 12 miesięcy od podpisania umowy.

tulipan: W takim razie według Pani przez ile lat utrzyma się w Polsce zapotrzebowanie na usługi DGE?
Katarzyna Gniazdek: Do 2013 na pewno, znamy budżet na dotacje do tego roku. Warto przywołać przykład Hiszpanii, czy Grecji, które do chwili obecnej korzystają z intensywnej pomocy unijnej. Myślę, że bliżej jest nam do Hiszpanii, niż do Niemiec, więc przynajmniej przez kolejne 20 lat Polska będzie korzystać ze wsparcia unijnego.

Ella: Czy szkolenia prowadzone są w Polsce? A jeśli nie, to gdzie i w jakim języku?
Katarzyna Gniazdek: Szkolenia prowadzone są w Polsce, w języku polskim. Jeśli szkolenie prowadzone jest w języku obcym, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Ella: Czy w związku z tym iż w Warszawie są już biura, możliwe jest otwarcie jeszcze jednego?
Katarzyna Gniazdek: Strategia DGE zakłada uruchamianie jednego biura na 250 tys. mieszkańców, w Warszawie do końca tego roku możemy uruchomić jeszcze kolejne biuro. Każda nowa lokalizacja w miejscu, gdzie działa już biuro DGE rozważana jest indywidualnie. W Madrycie z powodzeniem funkcjonuje równolegle 10 biur franczyzowych DGE.

malanit: Ile trzeba zainwestować, aby przystąpić do sieci DGE Bruxelles?
Katarzyna Gniazdek: Modelowy biznesplan zakłada koszty inwestycyjne w wysokości ok. 25tys. PLN, do tego należy doliczyć opłaty: licencyjną oraz roczną oraz koszty stałe, związane z funkcjonowaniem biura.

Czy zamierzacie otwierać w najbliższym czasie swój oddział w Opolu?
Katarzyna Gniazdek: Na chwilę obecną nie prowadzimy rozmów w tym mieście.

Nina: A na czym się zarabia? Czy same usług doradcze są płatne, czy wynagrodzenie otrzymuje się dopiero w chwili otrzymania przez klienta dotacji?
Katarzyna Gniazdek: Struktura wynagrodzenia zakłada dwuelementową opłatę: wstępna płatna jest przez klienta, kiedy podpisuje umowę zlecając przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, opłata prowizyjna płatna jest po przyznaniu klientowi dotacji. Biura franczyzowe mają jednak swobodę w zakresie wyceniania swoich usług.

iwa: Czy istnieje cennik uslug dla klienta, czy franczyzobiorca ma dowolność w wycenie usług?
Katarzyna Gniazdek: Istnieje wzorcowy cennik, ale franczyzobiorcy nie mają obowiązku jego stosowania.

belfort: Nie posiadam zbyt dużo środków finansowych, czy macie jakies inne środki, które pomogą biorcy w finansowaniu?
Katarzyna Gniazdek: Nasi franczyzobiorcy mogą ubiegać się, przy spełnieniu pewnych warunków, o dotację unijną na przedsięwzięcie związane z uruchomieniem biura franczyzowego DGE. Dotacja nie pokrywa jednak kosztów opłaty licencyjnej i rocznej.

Redakcja: Nasze spotkanie dobiega końca. Prosimy o przesyłanie ostatnich pytań.

Ella: Czy może Pani podać przykładowy zysk np. z ostatniego miesiąca dowolnego biura?
Katarzyna Gniazdek: Biuro centralne otrzymuje raporty dotyczące przygotowywanych wniosków, na tej podstawie możemy szacować jakie są przychody biura. Opracowanie wniosku dla projektu - powyżej 1 mln PLN to przychód z tytułu opłaty wstępnej minimum 20 tys PLN, w ciągu miesiąca biuro franczyzowe z 1 konsultantem może opracować 2 takie projekty. Do przychodów należy doliczyć prowizję, którą biuro otrzyma po przyznaniu dotacji klientowi.

Wojciech: Czy to prawda, że w Polsce zaskoczyła Was liczniejsza niż w innych krajach konkurencja?
Katarzyna Gniazdek: Konkurencja na rynku doradczym nie jest większa niż w innych krajach, rynek jest natomiast zdecydowanie młodszy i mniej dojrzały.

iwa: Po jakim okresie czasu biznes staje się opłacalny biorąc pod uwage Państwa doświadczenie?
Katarzyna Gniazdek: Dużą rolę odgrywa tu decyzja franczyzobiorcy odnośnie tego, jakimi projektami będzie się zajmował. Okres ten waha się pomiędzy 2 a 14 miesiącami.

PiotrH: Podajecie Państwo, że wskaźnik efektywności DGE wynosi o ile dobrze pamiętam 89 procent. Co to oznacza? Czy wlicza się tu 89 proc. wszystkich wniosków, jakie do Państwa spływają? Czy 89 proc. wniosków przefiltrowanych? I ile wniosków zwykle zostaje odrzucane?
Katarzyna Gniazdek: Wskaźnik efektywności to stosunek ilości wniosków, które otrzymały dotację do liczby wniosków złożonych, czyli: na 100 wniosków złożonych przez biuro DGE 89 uzyskuje dotację. Wnioski przygotowywane przez biura franczyzowe są weryfikowane przez konsultantów w biurze centralnym.

Katarzyna Gniazdek: Dziękuję za pytania, wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt pod adresem mailowym info@dge.pl lub nr telefonu (22) 438 88 18.

tulipan: Yes, yes, yes! :)))))

Targi On-line

POPULARNE NA FORUM

Czy warto zatrudniać własnego prawnika

Czy warto zatrudniać prawnika? Myślę, że nie. Lepiej poszukać kancelarii, która będzie współpracować z firmą. W zależności od tego, jakie wsparcie będzie...

57 wypowiedzi
ostatnia 22.05.2018
Jak odzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Ja ze swojej strony polecam fundację Rycerz, która zajmuje się bezpłatną pomocą prawną w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela.Sami przygotowują dokumenty i...

74 wypowiedzi
ostatnia 18.05.2018
Czy warto zatrudniać własnego prawnika

Przy takich ZUS-ach to nie warto. ______________________- Pisanie prac z administracji

57 wypowiedzi
ostatnia 10.05.2018
Szukam prawnika z Poznania - projekty, negocjacje, umowy

Wiesz moim zdaniem warto korzystać z pomocy prawnej. Prowadząc działalność nie raz jest konieczne przeanalizowanie różnych dokumentów. Jak nie chcesz zatrudniać kogoś...

42 wypowiedzi
ostatnia 04.05.2018
Szukam prawnika z Poznania - projekty, negocjacje, umowy

Wiesz moim zdaniem warto korzystać z pomocy prawnej. Prowadząc działalność nie raz jest konieczne przeanalizowanie różnych dokumentów. Jak nie chcesz zatrudniać kogoś...

42 wypowiedzi
ostatnia 04.05.2018
Szukam prawnika z Poznania - projekty, negocjacje, umowy

Na pewno warto skorzystać z pomocy prawnej w tej kwestii. Prowadząc działalność nie raz jest konieczne przeanalizowanie różnych dokumentów. Jak nie chcesz zatrudniać...

42 wypowiedzi
ostatnia 04.05.2018
Czy warto zatrudniać własnego prawnika

Wiesz moim zdaniem warto korzystać z pomocy prawnej. Prowadząc działalność nie raz jest konieczne przeanalizowanie różnych dokumentów. Jak nie chcesz zatrudniać kogoś...

57 wypowiedzi
ostatnia 04.05.2018
Jaki bank polecacie ?>

Jesli mam byc z Toba szczera to nie warto sie zawsze kierowac cena. Przeciez od zawsze wiadomo, ze dobra jakosc musi kosztowac - to samo sie tyczy uslug. Juz kiedys takie...

2 wypowiedzi
ostatnia 03.05.2018