12.07.2006

Spada liczba bankructw w handlu

Liczba upadłości firm w 2005 r. spadła o 29 proc. w porównaniu z rokiem poprzedzającym – wynika z danych na temat upadłości w Polsce przygotowanych przez Coface Polska.

Zgodnie z informacjami firmy specjalizującej się w ubezpieczeniach i zarządzaniu należnościami, w 2005 r. zanotowano 793 przypadki niewypłacalności firm. Najwięcej upadłości zarejestrowano w handlu hurtowym – 185. To o 20 proc. mniej przypadków niewypłacalności, niż w 2004 r. Mimo to, zdaniem specjalistów, branża ta od szeregu lat pozostaje najbardziej ryzykownym sektorem pod względem wypłacalności. W handlu detalicznym zanotowano 58 upadłości w 2005 r., podczas gdy rok wcześniej było ich 89.

Zdecydowanie najwięcej upadłości w Polsce miało miejsce w województwie mazowieckim (165). Najmniej bankructw ogłoszono w województwie świętokrzyskim (14) i opolskim (12).