07.12.2006

Najlepsi otrzymają certyfikaty

O rynku franczyzy mówi Sławomir Miłow, prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Rynek franczyzy i sieci agencyjnych w Polsce rozwija się szybko. Jaką rolę odgrywa na nim POF?
Franczyza jako współzarządzanie marką staje się normalną formą ekspansji. Ale i na tym rynku nie brak zagrożeń takich jak: nieprzewidywalne prawo, które czasem może utrudniać rozwój sieci franczyzowych, brak – poza POF - niezależnych organizacji, które w imieniu franczyzobiorcy ocenią jakość pakietu franczyzowego, ciągle niewystarczająca wiedza na temat istoty franczyzy postrzeganej często jako recepta na sukces finansowy. Tematykę franczyzy pomija się też w edukacji kadry zarządczej. Rolą POF jest więc przede wszystkim opracowanie i upowszechnianie zasad etyki biznesowej zapisanych w Kodeksie Etyki Franchisingu, organizowanie szkoleń i warsztatów dla Franczyzodawców mających na celu wypracowanie zespołu zachowań podnoszących rangę relacji franczyzowych. Celem POF jest też budowa pozytywnego biznesowego wizerunku dawców licencji oraz integracja POF w ramach europejskich struktur organizacji franczyzowych. W celu jak najlepszej realizacji działań Organizacji zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą doradczą PROFIT system, która zna polski rynek franczyzy oraz posiada narzędzia wspomagające komunikację zarówno z dawcami jak i biorcami.

Jakie korzyści z przynależności do POF mogą mieć dawcy i ich biorcy?
Najważniejsze jest uwiarygodnienie oferowanego pakietu franczyzowego w odbiorze potencjalnego biorcy. POF jest organizacją o charakterze otwartym, ale od jej członków oczekujemy gotowości od poddania się weryfikacji. Najlepsi otrzymają certyfikaty jakości. POF jest także polem wymiany doświadczeń i opinii między franczyzodawcami – członkami POF oraz franczyzobiorcami i otoczeniem biznesowym sieci. Temu służą branżowe spotkania organizowane np. w ramach targów pod patronatem POF.

Jak ocenia Pan rynek franczyzy w porównaniu do innych rynków europejskich?
Polski rynek nie różni się w zasadzie od rynków europejskich, poza drobnymi rozbieżnościami w regulacjach ustawowych. Konsolidacja firm, globalizacja, przejęcia i związane z tym niepowodzenia biorców licencji dzieją się na całym świecie. Ryzyka inwestycyjne są podobne. Nie unikniemy złych praktyk ani niepowodzeń. Bardzo ważna rolą POF w tym zakresie jest m.in. obserwacja światowych tendencji we franczyzie, tworzenie bazy do kreowania niezbędnych rozwiązań systemowych. Reprezentacja swoich członków na forum międzynarodowym, opieka nad wizerunkiem grupy biznesowej jaką są Franczyzodawcy, członkowie POF.

rozmawiała asmoli

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0