14.01.2008

Polacy uczą się języków

O rynku szkół językowych w Polsce, walce z konkurencją i franczyzie w edukacji językowej opowiada Dominik Doliński, dyrektor zarządzający szkołami języka angielskiego Angloman

Jaki jest rynek szkół językowych w Polsce?
Oferta szkół językowych jest bardzo bogata i staje się coraz szersza i lepsza jakościowo. Obecnie na rynku działa kilkanaście szkół o zasięgu ogólnopolskim oraz szkoły o zasięgu regionalnym i lokalnym. W Polsce tego typu placówki zaczęły powstawać w latach dziewięćdziesiątych. Przetrwały te, które miały dobry program nauczania i profesjonalną kadrę. Zapotrzebowanie na edukację językową ciągle wzrasta. W ostatnich latach rynek ten dynamicznie się rozwijał. Ciągle powstają nowe punkty edukacyjne oferujące nauczanie języków obcych. Polacy chcą się uczyć języków nie tylko ze względów turystycznych, ale przede wszystkim dlatego, że znajomość języków obcych jest niezwykle silnym atutem na rynku pracy.

Na czym polega franczyza w prowadzeniu szkoły językowej?
Jest to franczyza usługowa, polegająca na prowadzeniu stacjonarnej placówki edukacyjnej, prowadzącej kursy językowe. Istotnym elementem dobrej franczyzy w prowadzeniu szkoły językowej jest przede wszystkim to, co może zaoferować franczyzodawca już na samym początku – czyli dobry znak towarowy, doświadczenie, stabilność na rynku, możliwość zbadania go przed otwieraniem kolejnych placówek edukacyjnych. Ważne jest też z to, co będzie oferował przez cały okres współpracy, czyli stałą opiekę merytoryczną, regularne szkolenia i wspieranie partnerów w dalszym rozwoju. Inwestycja w szkołę językową to min. 30 tys. zł.

W jaki sposób skutecznie walczyć z konkurencją?
Konkurencja z punktu widzenia społecznego jest zjawiskiem pozytywnym. Skłania bowiem do podnoszenia jakości świadczonych usług. Szkoły, które chcą zaistnieć na rynku nie mogą sobie pozwolić na obniżanie poziomu świadczonych usług. Istotnym elementem walki z konkurencją jest wysoka jakość nauczania, a także uczciwość szkoły względem studentów. Szkoły, które działają profesjonalnie, stale się rozwijają, korzystają z innowacyjnych rozwiązań, mają doświadczenie i przede wszystkim zatrudniają profesjonalną kadrę dydaktyczną, będą zawsze na rynku cieszyły się zaufaniem klientów.

rozmawiała (agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0