Arbitraż dogodny dla przedsiębiorców

Środa
27.06.2001
Sądownictwo polubowne cały czas odgrywa zbyt małą rolę
 
Prawo i Gospodarka poleca polskim przedsiębiorcom kożystanie z arbitrażu i stwarzanej przez niego możliwości szybkiego i mało konfliktowego rozstrzygania sporów. Dziennik zamieścił sprawozdanie z konferencji poświęconej problematyce sądownictwa polubownego, zorganizowanej we wtorek w Warszawie przez Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego i Fundacji Centrum Prawa Gospodarczego. Spotkanie Poświęcono miejscu i roli arbitrażu w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości.

Uczestnicy zwracali m.in. uwagę, że sądownictwo polubowne rozwija się w tych krajach, które mogą poszczycić się rozwiniętą, stabilną gospodarką - pisze Prawo i Gospodarka. W Polsce najwięcej jest małych przedsiębiorców, którzy – jak powiedziano na konferencji –dziś zajmują się, tym jutro czym innym.

Zastanawiano się m.in. nad utrzymaniem obowiązującego zakazu udziału w sądach polubownych sędziów sądów powszechnych. Zdaniem niektórych prawników mogłoby to przyczynić się do rozpowszechnienia roli arbitrażu i odciążenia wymiaru sprawiedliwości. Obecnie sędziowie – również w stanie spoczynku – nie mogą uczestniczyć w sądownictwie polubownym. Miało to być gwarancją ich niezawisłości, jednak na świecie odchodzi się od tego rozwiązania.

Przypomniano również, że już trzy lata upłynęły od przygotowania projektu ustawy o międzynarodowym arbitrażu handlowym, opartej na konwencji modelowej jednej z agend ONZ. Projekt ten określa wymogi, jakie musi spełniać umowa o arbitraż, skład i przebieg postępowania. Projekt ten z niewiadomych przyczyn nigdy nie wyszedł poza mury Ministerstwa Sprawiedliwości. Tymczasem wszystkie kraje graniczące z Polską uchwaliły już odpowiednie ustawy - przypomina Prawo i Gospodarka.

Więcej: Paweł Wrześniewski, Prawo i Gospodarka, 27 czerwca 2001

Prawo i Gospodarka

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

87 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

87 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018