27.06.2001

Arbitraż dogodny dla przedsiębiorców

Sądownictwo polubowne cały czas odgrywa zbyt małą rolę

Prawo i Gospodarka poleca polskim przedsiębiorcom kożystanie z arbitrażu i stwarzanej przez niego możliwości szybkiego i mało konfliktowego rozstrzygania sporów. Dziennik zamieścił sprawozdanie z konferencji poświęconej problematyce sądownictwa polubownego, zorganizowanej we wtorek w Warszawie przez Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego i Fundacji Centrum Prawa Gospodarczego. Spotkanie Poświęcono miejscu i roli arbitrażu w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości.

Uczestnicy zwracali m.in. uwagę, że sądownictwo polubowne rozwija się w tych krajach, które mogą poszczycić się rozwiniętą, stabilną gospodarką - pisze Prawo i Gospodarka. W Polsce najwięcej jest małych przedsiębiorców, którzy – jak powiedziano na konferencji –dziś zajmują się, tym jutro czym innym.

Zastanawiano się m.in. nad utrzymaniem obowiązującego zakazu udziału w sądach polubownych sędziów sądów powszechnych. Zdaniem niektórych prawników mogłoby to przyczynić się do rozpowszechnienia roli arbitrażu i odciążenia wymiaru sprawiedliwości. Obecnie sędziowie – również w stanie spoczynku – nie mogą uczestniczyć w sądownictwie polubownym. Miało to być gwarancją ich niezawisłości, jednak na świecie odchodzi się od tego rozwiązania.

Przypomniano również, że już trzy lata upłynęły od przygotowania projektu ustawy o międzynarodowym arbitrażu handlowym, opartej na konwencji modelowej jednej z agend ONZ. Projekt ten określa wymogi, jakie musi spełniać umowa o arbitraż, skład i przebieg postępowania. Projekt ten z niewiadomych przyczyn nigdy nie wyszedł poza mury Ministerstwa Sprawiedliwości. Tymczasem wszystkie kraje graniczące z Polską uchwaliły już odpowiednie ustawy - przypomina Prawo i Gospodarka.

Więcej: Paweł Wrześniewski, Prawo i Gospodarka, 27 czerwca 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0