25.04.2008

POF ma nowe władze

25 kwietnia wybrano nowy zarząd Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Prezesem została Monika Dąbrowska, Franchising Supervisor w McDonald’s Polska.

Poprzedni zarząd POF w składzie: Sławomir Miłow, Marzena Wieczorek-Starczewska i Jacek Cabaj oraz Komisja Rewizyjna, której członkami byli Paweł Korobacz i Izabella Borowska uzyskali absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Nowy zarząd POF. Na zdjęciu kolejno: Monika Dąbrowska - nowy prezes POF, Marzena Wieczorek-Starczewska, Dorota Wiaderek, Marta Grabowiecka-Zmorska, Arkadiusz Słodkowski.

Podczas zgromadzenia zostały wybrane na dwuletnią kadencję nowe władze POF. Powołano pięcioosobowy zarząd w składzie:

  • Monika Dąbrowska (McDonald’s Polska) – prezes POF,
  • Marzena Wieczorek-Starczewska (A.Blikle)- członek zarządu,
  • Marta Grabowiecka-Zmorska (Provalliance Poland)- członek zarządu,
  • Dorota Wiaderek - członek zarządu,
  • Arkadiusz Słodkowski (PROFIT system)- członek zarządu.

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Paweł Korobacz (YES Biżuteria ),
  • Izabella Borowska (Presto),
  • Jacek Cabaj (TelePizza Poland).

Nowy zarząd spotka się na pierwszym posiedzeniu na początku maja br.

Więcej informacji o Polskiej Organizacji Franczyzodawców na stronie franczyza.org.pl

(smoli)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0