Środa
30.04.2008
Emperia, grupa skupiająca w swojej strukturze 11 sieci spożywczych, przyłączyła kolejne sklepy, tym razem franczyzowej marki Lewiatan Orbita.
 

Lubelski holding podpisał umowę nabycia 119 udziałów olsztyńskiej spółki Lewiatan Orbita za kwotę 700,5 tys. zł. Tym samym struktura sieci detalicznych należących do Emperii powiększyła się o 86 franczyzowych sklepów zlokalizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Przyłączenie Lewiatan Orbita to kontynuacja polityki konsolidacji rynku, jaką Emperia prowadzi od wielu miesięcy. Wcześniej, w lutym 2008 r. spółka przejęła sieci Lewiatan Dolny Śląsk i Lewiatan Zachód. Podpisała również strategiczną umowę o współpracy z Lewiatan Holding otwierając tym samym drogę do pełnej integracji z Lewiatanem. Obecnie detaliczne sieci wchodzące w skład Emperii zarządzają ok. 1,7 tys. supermarketami.

Poza segmentem detalicznym firma prowadzi działalność dystrybucyjną w ramach dziewięciu spółek. Wkrótce jednak to się zmieni, ponieważ Emperia realizuje plan połączenia ich w jeden podmiot gospodarczy o nazwie Tradis.

- Owa nazwa to początek ostatniego etapu procesu porządkowania dystrybucji w Emperia Holding. Zmiany zdecydowanie uproszczą naszą wewnętrzną strukturę - tłumaczy Jarosław Wawerski, wiceprezes zarządu Emperia Holding.

Proces konsolidacji w strukturze dystrybucyjnej ma się zakończyć w lipcu 2009 r. Spółki z tego segmentu Emperii posiadają łącznie 68 magazynów na terenie całej Polski.

(mdk)


Maciej Krzysztoszek, dziennikarz
Maciej Krzysztoszek
dziennikarz