20.06.2008

Próchnika "być albo nie być"

Pod koniec czerwca zapadnie decyzja o dalszym istnieniu firmy Próchnik.

Odzieżowa spółka poniosła w 2007 roku stratę, która przekroczyła kapitał zapasowy, rezerwowy i część kapitału zakładowego. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, firma, podejmując odpowiednią uchwałę, powinna określić swoje dalsze losy. O „być albo nie być” Próchnika zdecydują również akcjonariusze, stąd trudno przewidzieć, jaki będzie wynik głosowania nad uchwałą. Decyzja zapadnie na walnym zgromadzeniu spółki w dniu 27 czerwca.

(aw)