24.06.2008

Północ zmienia strategię

Spółka Północ Nieruchomości aktualizuje dotychczasową strategię rozwoju do aktualnej sytuacji rynkowej i warunków ekonomicznych.

Sytuacja na rynku nieruchomości spowodowała znaczny spadek popytu, co może przełożyć się na słabsze wyniki spółki. Zarząd planuje w związku z tym zintensyfikowanie działań mających na celu rozwój sieci, głównie poprzez franczyzę. Sprzedaż licencji będzie odbywała się nie tylko w miastach średniej wielkości, jak dotychczas, ale również, w celu przyspieszenia rozwoju sieci, w największych miastach Polski. Umożliwienie kupna licencji w dużych ośrodkach miejskich przyczyni się do zwiększenia liczby placówek w całym kraju. Sprzedaż franczyzy będzie w dużej mierze skierowana do przedsiębiorców, którzy docelowo planują otworzyć więcej niż jeden punkt.

Koszty nabycia licencji będą uzależnione od wielkości regionu, który będzie obejmowała. Późniejsze opłaty ustalone będą na poziomie 4-8 proc. przychodów plus stała opłata na marketing. W pierwszym miesiącu partner będzie zwolniony z opłaty stałej. Firma szacuje, że łączna liczba miejscowości powyżej 30 tys. mieszkańców, w których mogłyby powstać placówki biura Północ, wynosi ok. 150.

W ramach optymalizacji kosztów w spółce Północ Nieruchomości planowana jest reorganizacja istniejących placówek oraz restrukturyzacja kosztów ich funkcjonowania oraz ogólnego zarządu. Na dalszy rozwój sieci biur nieruchomości spółka przeznaczy kwotę ok. 1 mln zł, a nie 5 mln, tak jak wcześniej zapowiadano.

Sieci franczyzowe na celowniku

Jako alternatywę wobec otwierania placówek franczyzowych, zarząd spółki rozważa przejęcia innych podmiotów z branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, np. poprzez emisje celowe akcji. Pozwoli to na szybszą konsolidację rynku biur nieruchomości w Polsce, jednak głównie tych, które działają w oparciu o system franczyzowy.

Firma zamierza również prowadzić m.in. doradztwo z zakresu rynku nieruchomości (będzie przygotowywać analizy i raporty dla klientów indywidualnych oraz mediów), planuje także inwestycje w nieruchomości i grunty. Na powyższy cel przeznaczone zostanie ok. 5 mln zł, które pierwotnie miały zostać zainwestowane w rozwój sieci biur. W miarę potrzeby spółka będzie posiłkować się środkami pochodzącymi z zewnętrznego finansowania , tj. kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zarząd firmy szacuje, że nowa strategia rozwoju, ze względu na wydłużony proces inwestycyjny w branży nieruchomości, przyniesie widoczne efekty dopiero w r. 2009.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora