11.08.2008

Wkrótce więcej klubów malucha

Założyciele Klubu Malucha Siódme Niebo planują otwarcia kolejnych klubów - najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

Klub Malucha to miejsce do którego rodzice mogą przyprowadzić dziecko o dowolnej porze dnia i zostawić pod fachową opieką na kilka godzin. Pierwszy klub powstał w 2001 r. w Szczecinie z inicjatywy Sylwii Godlewskiej. Zajęcia w klubie prowadzone są w systemie czterogodzinnym i realizują autorski program wychowania przedszkolnego, który obejmuje dzieci w wieku od 1,5 do 5 lat.

Potencjalny partner sieci nie może prowadzić żadnej innej działalności gospodarczej. Musi dysponować lokalem o powierzchni minimum 200 m2. Koszty uruchomienia lokalu w najdroższym wariancie, według zapewnień firmy udzielającej licencji, wahają się od 35 do 50 tys. zł. Tyle kosztuje pełne umeblowanie, aranżacja plastyczna wnętrza oraz koszty adaptacji lokalu.

Warunkiem przystąpienia do sieci jest podpisanie pięcioletniej umowy franczyzowej połączone z wniesieniem jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości około 100 tys. zł (opłata negocjowana indywidualnie). Podpisanie dokumentu zwalnia franczyzobiorcę przez okres dwóch lat z płacenia miesięcznych opłat franczyzowych. Partner uzyskuje także możliwość uczestniczenia w szkoleniach firmy (w tym we wstępnym, tygodniowym w Warszawie i pięciodniowym w mieście, gdzie mieścić się będzie nowa placówka). Przystąpienie do sieci daje również prawo do korzystania z know–how sieci i jej znaku towarowego. Partner może też liczyć na bieżącą opiekę ze strony franczyzodawcy.

- Dobry franczyzobiorca powinien mieć po pierwsze dużo serca do pracy z dziećmi oraz dużo zdrowego rozsądku. Musi też pamiętać, że praca z dziećmi to również praca z rodzicami – mówi Maciej Godlewski, właściciel sieci Klub Malucha Siódme Niebo.

(smoli)