12.09.2008

Naleśniki po angielsku

Nasz Naleśnik rozwija sieć franczyzową w Wielkiej Brytanii.

Firma Power Sun, właściciel marki Nasz Naleśnik, buduje sieć franczyzową od 2007 roku. W chwili obecnej pod szyldem Naszego Naleśnika działają dwa punkty własne i sześć franczyzowych.

- Przygotowujemy się do otwarcia naszej franczyzowej naleśnikarni w Birmingham w Wielkiej Brytanii - mówi Barbara Knap, pełnomocniczka firmy Power Sun, do której należy sieć Nasz Naleśnik. - Budujemy tam sieć.

Aby uruchomić naleśnikarnię Nasz Naleśnik, trzeba dysponować kapitałem 50 tys. zł na ewentualny remont i wyposażenie lokalu o powierzchni od 35 do 60 m2. Za licencję Naszego Naleśnika, biorca zapłaci 15 tys. zł opłaty wstępnej i po 500 zł miesięcznie opłaty bieżącej. W zamian, otrzyma m.in. know-how i szkolenia ze smażenia naleśników.

(awh)