30.09.2008

Pocztówki dla dziesięciu

Card Group chce udzielić jeszcze dziesięciu licencji franczyzowych na terenie Polski.

Card Group zaopatruje sklepy detaliczne w zestaw produktów impulsowych, takich jak: pocztówki okolicznościowe, torebki na upominki, papier ozdobny, itp. Firma buduje sieć, w której skład wchodzą lokalni franczyzobiorcy oraz grupa współpracujących sklepów na tych terenach, na których nie ma jeszcze placówek licencyjnych.

- W Polsce zamierzamy udzielić jeszcze ok. dziesięciu licencji i dzięki temu zapewnić dystrybucję produktów Card Group na terenie całego kraju – mówi Bartosz Jędrachowicz, jeden z dwóch masterfranczyzobiorców Card Group w Polsce. – Interesują nas kandydaci na franczyzobiorców z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i dolnośląskiego – wylicza.

Na uruchomienie biznesu franczyzobiorca sieci musi posiadać kapitał w wysokości około 100 tys. zł. Inwestycja dotyczy w głównej mierze tzw. pakietów startowych, czyli stojaków z zestawem pocztówek, które franczyzobiorca wstawia do sklepów na komisowych zasadach. Koszt licencji franczyzowej to 9 tys. zł netto i jest on ponoszony jednorazowo. W zamian za przystąpienie do sieci, Card Group oferuje kompleksowy marketing wraz z wyłącznością dostępu do produktu, wyspecjalizowane metody dystrybucji i markę, know-how, proces szkoleniowy oraz bieżące merytoryczne i operacyjne wsparcie franczyzobiorcy.

Card Group jest międzynarodową firmą franczyzową, która powstała w 1997 roku w Szwecji. Obecnie działa w 34 krajach głównie Unii Europejskiej. W Polsce działa od lipca 2006 roku i aktualnie posiada jedną placówkę pilotażową prowadzoną przez masterfranczyzobiorcę oraz 11 placówek franczyzowych.

(awh)