13.10.2008

Udane półrocze Lotosu

Po pierwszych 6 miesiącach tego roku skonsolidowany zysk netto Grupy Lotos, wyniósł blisko 666 milionów złotych.

To ponad dwukrotny wzrost w stosunku do I półrocza 2007 r. W tym samym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom ok. 7,8 mld zł i były wyższe niż w I półroczu 2007 r. o 38,6 proc.

Wolumen sprzedaży w I półroczu 2008 r. wyniósł 3 507,3 tys. ton i wzrósł w porównaniu z okresem porównywalnym roku poprzedniego o 6,6 proc. Średnia cena sprzedaży netto grupy Lotos wzrosła w I półroczu 2008 r. o 29,9 proc.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w I półroczu 2008 r. wyniósł 1 014,6 mln zł i wzrósł w porównaniu z okresem porównywalnym 2007 r. o 32,5 proc.

- Wzrost marży i w efekcie cen wynikał ze szczególnie dużego zapotrzebowania na diesla i paliwo Jet w krajach europejskich oraz Chinach – komentuje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe koncernu miał również stosunkowo niski współczynnik zużycia ropy naftowej na potrzeby własne gdańskiej rafinerii. Wynosi on średnio ok. 6 proc.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora