01.12.2008

Nowy oferta dla biur rachunkowych

Blue Tax Group zmodyfikował ofertę franczyzową. Blue Tax Expert będzie oferował wszystkie usługi, natomiast samodzielnie będzie świadczył tylko część z nich.

Do tej pory sieć biur świadczących kompleksowe usługi doradcze z zakresu rachunkowości, prawa, podatków i finansów chciała otwierać placówki partnerskie w miastach liczących powyżej 10 tys. mieszkańców. Obecnie - zgodnie z nową strategią – firma zamierza otwierać biura w każdym mieście bez względu na jego wielkość. Dzięki temu klienci w małych i średnich miastach będą mieć ułatwiony dostęp m.in. do usług doradczych.

Biuro sieci Blue Tax Group.

Blue Tax Expert będzie świadczył podstawowe usługi z zakresu doradztwa finansowego i doradztwa prawno-gospodarczego.

- Pierwotna koncepcja zakładała rozwój tylko dwóch grup partnerów franczyzowych Blue Tax Group Partner i Blue Tax Group Express. Jednak na podstawie obserwacji rynku i jego zapotrzebowania postanowiliśmy stworzyć kolejny, trzeci model placówki pod nazwą Blue Tax Ekspert – mówi Grzegorz Pacyna, dyrektor departamentu rozwoju sieci partnerskiej Blue Tax Group.

W odróżnieniu od pozostałych dwóch modeli Blue Tax Expert będzie oferował produkty i usługi dostępne w całej sieci partnerskiej, natomiast samodzielnie będzie świadczył podstawowe usługi z zakresu doradztwa finansowego i doradztwa prawno-gospodarczego. Bardziej skomplikowane usługi znajdujące się w pakiecie komplementarnych usług franczyzobiorca będzie kierował do tzw. centrów kompetencyjnych Blue Tax Group znajdujących się jak najbliżej lokalizacji jego placówki.

Oferta współpracy kierowana jest do istniejących podmiotów, świadczących usługi własne, które chciałyby rozszerzyć swoją działalność o dodatkowe placówki oraz do osób planujących otwarcie niewielkich biur doradczo-finansowych. Spółka podpisała już pierwsze listy intencyjne dotyczące otwarcia placówek Blue Tax Expert.

(awh)