09.02.2009

Doradca będzie ekspertem

- o przyszłości rynku finansowego mówi Grzegorz Brzezicki, dyrektor ds. rozwoju sieci doradców finansowych Vandenberg.

Jak pana zdaniem, zmieni się w najbliższym czasie struktura rynku finansowego w Polsce?
Przede wszystkim instytucje radzące sobie gorzej z płynnością finansową zostaną przejęte przez potentatów z branży. Dojdzie też do paru spektakularnych fuzji. Jeśli chodzi o rozwój rynku finansowego, to z całą pewnością rok 2009 będzie należał do instytucji z branży doradztwa finansowego. Obecne franczyzy bankowe przeżywają dość trudny okres, gdyż banki jako franczyzodawcy w dobie kryzysu finansowego zmieniły diametralnie politykę pieniężną. Franczyzobiorcom zależy na sprzedaży produktów bankowych w tym najbardziej opłacalnych kredytów, natomiast banki wolałby pozyskiwać aktywa poprzez lokaty ograniczając wydawanie środków.

Grzegorz Brzezicki, dyrektor ds. rozwoju partnerskiej sieci doradców finansowych Vandenberg

Dotyczy to również doradców finansowych?
Obecnie przedsiębiorca prowadzący punkt finansowy współpracujący z jednym bankiem może nie zaspokoić w pełni potrzeb odwiedzającego go klienta. Jednak rola doradztwa finansowego właśnie teraz nabierze znaczenia, zważywszy na to, iż to doradca finansowy będzie ekspertem znającym dogłębnie rynek, wiedzącym które banki co i w jakim stopniu oferują.

Jakie widzi pan perspektywy dla tego rynku?
Subiektywnie oceniając sytuację rynkową uważam, iż cały rok 2009 będzie odrabiał straty w zakresie rynku kapitałowego a w tym rynku papierów wartościowych, rynku hipotecznego oraz rynku długoterminowych pożyczek bankowych. Wyraźne zmiany w tendencji udzielania kredytów oraz lokowania środków w coraz to ryzykowniejsze inwestycje powinien nastąpić w czwartym kwartale tego roku.

rozmawiała (awh)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

12