14.01.2001

Franchising na świecie - UNIDROIT

Przegląd regulacji prawnych

UNIDROIT, czyli Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego jest organizacją pozarządową, której członkami jest około 60 krajów. W strukturze UNIDROIT kilka lat temu wyodrębniona została specjalna grupa, która w 1998 roku przygotowała opracowanie zatytułowane „Przewodnik UNIDROIT w Międzynarodowych Porozumieniach Franchisingowych” („UNIDROIT Guide to International Master Franchise Arrangments”). Obecnie grupa ta pracuje nad przygotowaniem modelowego prawa disclosure law. Projekt tego prawa został poddany pod dyskusję w grudniu 1999 roku.

KM, Londyn

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0