24.06.2009

Nowe umowy Blue Tax Group

W tym roku przybyło 9 nowych punktów franczyzowych i 40 umów o współpracy z biurami rachunkowymi.

Do 2012 r. Grupa planowała rozwinięcie 400 placówek. Jednak założenia mogą ulec zmianom ze względu na spowolnienie gospodarcze. Grupa stawia na franczyzę, jednak wielu partnerów decyduje się na umowę o współpracę.

Koszt przystąpienia do sieci wynosi od 4 do 50 tys. zł, w zależności od modelu współpracy franczyzowej.

- Naszym celem strategicznym jest budowanie sieci franczyzowej, a nie grupy biur współpracujących – zapewnia Mirosław Stanisławski, prezes zarządu Blue Tax Group S.A. - Biura rachunkowe, podatkowe chętniej podpisują z nami umowy o współpracę. Działają wtedy pod własną marką i otrzymują możliwość oferowania swoim klientom usług uzupełniających, których nie mogłyby świadczyć działając samodzielnie. Usługi te realizowane są przez Centra Kompetencyjne Blue Tax Group.

Dlatego Spółka stworzyła model franczyzowy Blue Tax Expert. Zakłada on wyłączenie z umowy usług, które firma franczyzobiorcy świadczyła przed podjęciem współpracy na zasadach dołączenia do Sieci Partnerskiej z Blue Tax Group.

-Jeśli klient, który jest już pośrednikiem finansowym, decyduje się na zakup modelu franczyzowego Blue Tax Expert, wówczas zgadzamy się na wyłączenie usług finansowych (świadczonych przez niego wcześniej) z umowy franczyzowej – wyjaśnia Mirosław Stanisławski. - W takim wypadku oferuje on nasze usługi jako Blue Tax Group, a swoją dotychczasową działalność kontynuuje pod własną marką.

W kwietniu pojawiły się spekulacje o trudnej sytuacji finansowej grupy, spowodowane opóźnieniem w prezentacji sprawozdania za 2008 rok. Zarząd spółki Blue Tax Group S.A. poinformował, że z powodu znacznych zmian w akcjonariacie i radzie nadzorczej doszło do ponownego wyboru biegłego rewidenta. Sprawozdanie ma zostać opublikowane do końca czerwca.

Obecna sytuacja na rynku dotknęła także wielu naszych klientów – mówi prezes Blue Tax. - Nasi kontrahenci odraczają terminy płatności za wykonane przez nas usługi, co m.in. wpływa na naszą kondycję finansową. Spółka przygotowuje się do przetrwania trudnego okresu, by móc kontynuować rozwój w czasach lepszej koniunktury.

Spółka specjalizuje się w doradztwie prawnym, podatkowym, finansowym, kapitałowym i w doradztwie z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych. Zawarła do tej pory 14 umów franczyzowych i 67 umów o współpracę z biurami rachunkowymi oraz kancelariami doradztwa podatkowego. Grupa posiada również trzy własne Centra Kompetencyjne. Koszt przystąpienia do sieci wynosi 4-50 tys. zł w zależności od wyboru modelu współpracy franczyzowej.

(gum)