28.07.2009

Będzie fuzja

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na połączenie Noble Banku i Getin Banku.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Noble Banku z Getin Bankiem przez przeniesienie majątku Getin Banku na Noble Bank w zamian za akcje Noble Banku. Dodatkowo Komisja wydała zgodę Leszkowi Czarneckiemu na wykonywanie za pośrednictwem Getin Holding prawa ponad 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Noble Banku. Decyzja KNF to kolejny istotny etap umożliwiających formalne rozpoczęcie procesu fuzji organizacyjnej i prawnej obu banków.

Po połączeniu bank będzie dysponował siecią ponad 445 placówek.

Poprzez połączenie Getin Bank i Noble Bank stanie się jednym z największych polskich banków komercyjnych z przewagą polskiego kapitału. Według danych sektora finansowego za pierwszy kwartał 2009 roku, połączony bank znalazłby się na 4. miejscu pod względem zysku netto, 7. miejscu pod względem przychodów z działalności bankowej oraz na 9. miejscu pod względem funduszy własnych wśród największych banków w Polsce.

W wyniku połączenia powstanie bank o charakterze uniwersalnym, dysponujący ofertą produktów finansowych w zakresie kredytowania, oszczędzania i inwestowania, a także dodatkowymi usługami finansowymi skierowanymi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Sieć sprzedaży Getin Noble Banku będzie plasować go w czołówce największych banków komercyjnych operujących w Polsce. Po połączeniu bank będzie dysponował siecią ponad 445 placówek bankowych (w tym 222 oddziałów własnych Getin Banku, 215 placówek franczyzowych GetinBanku oraz 8 oddziałów Noble Banku).

Do momentu finalizacji procesu integracji, oba banki realizują działania zgodnie z indywidualnie przyjętymi budżetami i planami rozwoju.

- Oceniamy, że połączenie obu banków pozwoli nam zaoszczędzić około 100 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat. Planujemy przede wszystkim poprawić efektywność działania poprzez osiągnięcie korzyści skali oraz optymalizację zasobów - mówi Krzysztof Rosiński, przewodniczący rady nadzorczej Getin Banku i Noble Banku, prezes zarządu Getin Holding. - Połączenie pozwoli nam umocnić pozycję nowego banku na polskim rynku finansowym, a także przygotować się do ewentualnych akwizycji - dodaje.

Planowane połączenie to konsolidacja dwóch dużych instytucji należących do tej samej grupy finansowej. Większościowym akcjonariuszem Noble Banku i Getin Banku jest Getin Holding - spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Getin Holding posiada 99,55 proc. akcji Getin Banku oraz 73,64 proc. akcji Noble Banku. Podmiotem przejmującym w tej transakcji będzie Noble Bank.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora