30.07.2009

Vistula z ugodą

Władze spółki ustaliły na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów.

Dzięki temu grupa odzieżowa uniknie bankructwa. Wiele zależało od postawy Fortis Banku, który udzielił spółce kredytu. Vistula w marcu bieżącego roku nie spłaciła swoich zobowiązań. Do tego doszła jeszcze upadłość zależnej od Vistuli Galerii Centrum. Problemy firmy spotęgowała zła sytuacji na rynku odzieżowym, która jest konsekwencją kryzysu finansowego. W pierwszym kwartale 2009 roku skonsolidowana strata netto grupy Vistula wyniosła prawie 25 mln zł.

W pierwszym kwartale 2009 roku skonsolidowana strata netto grupy Vistula wyniosła prawie 25 mln zł.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 29 lipca br. podjęto kluczową decyzję o harmonogramie spłaty zaległości wobec Fortis Banku. Zgodnie z ustaleniami zaciągnięty przez Vistulę kredyt ma być spłacany w ratach, a ostateczny termin spłacenia kredytu przypada na 5 stycznia 2018 roku. Ponadto akcjonariusze zdecydowali o emisji ponad 8 mln nowych akcji, dzięki którym firma zyska 40 mln zł. Fortis Bank będzie również posiadał swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej spółki. Obecnie przewodniczącym rady nadzorczej jest Jerzy Mazgaj, prezes Alma Market, a wiceprzewodniczącym Wojciech Kruk.

Vistula Group zarządza markami: Vistula, Wólczanka, Letfield, Replay, Murphy&Nye, W.Kruk oraz Deni Cler.

(dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0