31.08.2001

Mniej kupujemy

Spada sprzedaż detaliczna

Jak podaje "Prawo i Gospodarka", powołując się na wyliczenia GUS, po siedmiu miesiącach br. sprzdaż detaliczna towarów, liczona w cenach stałych, była mniejsza niż przed rokiem o 0,8 proc. Czynnikami które wpływają na niską sprzedaż są m.in. wysokie bezrobocie, mały wzrost płac i niepewne perspektywy gospodarki.
Handlowcy spodziewają się, że w najbliższych miesiącach nastąpi ożywienie rynku wewnętrznego. Handel zajmuje drugą pozycję po przemyśle w tworzeniu produktu krajowego brutto. Jego słabe wyniki mają niekorzystny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego.

Więcej: Janusz K. Kowalski, Prawo i Gospodarka, 31 sierpnia 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0