01.09.2009

Redan stawia na franczyzę

Grupa Kapitałowa Redan opublikowała dziś wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2009 i przedstawiła plan rozwoju na najbliższe miesiące.

Grupa Redan zamknęła pierwsze półrocze stratą netto w wysokości 16,2 mln zł, wobec zysku na poziomie 3,2 mln zł w ubiegłym roku. Największe straty przyniosły firmie sklepy Top Secret i Troll oraz sprzedaż zagraniczna. Sprzedaż w tej grupie w pierwszym półroczu wyniosła 65,7 mln zł i zamknęła się stratą w wysokości 10 mln zł. Najlepsze wyniki osiągnął, działający w sektorze dyskontowym, Textilmarket, który wypracował 3,4 mln zł. zysku. W pierwszym półroczu sprzedaż tej marki wynosiła 63,5 mln zł i była wyższa o 20 proc. od ubiegłorocznych wyników.
- W sytuacji istotnego pogorszenia koniunktury priorytetem stało się zachowanie płynności finansowej oraz restrukturyzacja kosztów - mówi Piotr Kulawiński, prezes zarządu Redan - Z tego powodu podjęliśmy decyzje o likwidacji wszystkich nierentownych obszarów działalności. Dlatego Redan zamyka sklepy własne Trolla, sprzedał sklepy Morgana oraz likwiduje spółki w Czechach i na Słowacji.

W nowej strategii Redan stawia ma rozwój sieci Textilmarket i na sklepy multibrandowe.

W nowej strategii Redan stawia na sklepy franczyzowe. Firma szuka biorców i chce przejmować sklepy franczyzowe od marek, które schodzą z rynku. Sposobem firmy na wyjście z kryzysu jest rozwój sieci sklepów dyskontowych Textilmarket, które przynoszą firmie największe zyski. Redan chce także otworzyć nową sieć sklepów multibrandowych, które zastąpią sklepy własne Trolla.
- Wprowadzenie multibrandów niesie za sobą wiele korzyści - mówi Kulawiński - Najważniejsze, to niższe koszty działania sklepów oraz szersza oferta produktów dla klientów.

Na początku w sklepach multibrandowych znajdą się marki Top Secret i Troll. Później oferta zostanie rozszerzona także o inne, komplementarne marki. Sklepy mają mieć powierzchnię od 150 m2 do 400 m2. Sieć będzie rozwijana poprzez sklepy własne oraz za pomocą franczyzy. Otwarcia pierwszych multibrandów zaplanowane są na wrzesień bieżącego roku.

(mak)