11.09.2009

Szkolenia w centrum Polski

Niebawem LMI Polska powiększy się o dwie nowe placówki.

Leadership Management Polska (LMI Polska) specjalizuje się we wdrażaniu programów rozwoju przywództwa. Prowadzi programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej i osób sprawujących funkcje nadzorcze w przedsiębiorstwach oraz w sektorze publicznym.

LMI posiada dwie jednostki własne i dziewięć franczyzowych.

Firma posiada dwie jednostki własne oraz dziewięć franczyzowych. Swoją sieć chce rozwijać na obszarach Polski północnej i wschodniej. Najbliższe otwarcia będą miały miejsce w województwach mazowieckim i zachodniopomorskim.

- Cały czas poszukujemy nowych franczyzobiorców- mówi Ireneusz Bisikiewicz, prezes zarządu Leadership Management Polska. - Szczególnie zainteresowani jesteśmy kandydatami z województw Polski północnej i wschodniej. Zapraszamy do współpracy osoby z Gdańska, Olsztyna, Lublina, Rzeszowa, ale również z Poznania i Kielc.

Sieć pobiera opłatę wstępną, za przystąpienie do sieci w wysokości 55 tys. zł, opłata miesięczna wynosi 600 zł. Firma zapewnia szkolenia przygotowujące do roli trenera i przedsięborcy.

(mak)