11.09.2001

Unia Europejska przygotowuje się na kryzys w Polsce

Komisja Europejska rozpoczęła szczegółową analizę polskiej gospodarki

Jak podaje "Rzeczpospolita" Komisja Europejska rozpoczęła analizę polskiej gospodarki, aby ocenić, czy nasz kraj ma prawo wprowadzić cła, podatek importowy i inne formy ograniczania współpracy z UE w celu ratowania finansów publicznych. Prace komisji są poufne.

Zgodnie z Układem Europejskim wiążącym Polskę i państwa "15", nasz kraj w wyjątkowej sytuacji i na ograniczony okres może wprowadzić ograniczenia w wymianie gospodarczej z Unią. Musi jednak otrzymać zgodę na to od Rady UE po pozytywnej rekomendacji Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska może uznać sytuację gospodarczą i finansową Polski na tyle poważną, że trzeba będzie wprowadzić środki ochronne nie tylko na podstawie obecnych danych, ale także przewidywanych zagrożeń, uważają urzędnicy KE. Wszelkie ograniczenia mogłyby być jednak wprowadzone tylko na 6 miesięcy, po czym konieczna byłaby kolejna zgoda Rady UE na ich przedłużnie.

Do tej pory żaden z krajów kandydackich nie wystąpił do Brukseli o wprowadzenie ograniczeń w wymianie usług, towarów i kapitału.

Więcej:Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita, 11 września 2001, Ekonomia i Rynek

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0