30.09.2009

Północ Nieruchomości liczy na poprawę koniunktury na rynku wtórnym

Banki mogą zacząć wyprzedaż mieszkań niewypłacalnych dłużników.

Zdaniem niektórych ekspertów wraz z pogorszeniem sytuacji na rynku pracy i wobec wzrastającego zadłużenia Polaków, banki mogą na dużą skalę zacząć sprzedawać mieszkania niewypłacalnych dłużników. Spirala zadłużenia nabiera rozpędu – tylko od stycznia do sierpnia wartość złych kredytów udzielonych przez banki wzrosła niemal o połowę, osiągając poziom 15,2 mld zł.

Sieć obejmuje 16 punktów franczyzowych i jeden własny.

- To może pozytywnie wpłynąć na kondycję sektora pośrednictwa w nieruchomościach – twierdzi Ewa Choroś, dyrektor ds. rozwoju sieci Biura Nieruchomości Północ. - Zwiększona podaż mieszkań jednak w niewielkim stopniu przełoży się na spadek cen i koniunkturę na rynku mieszkaniowym w 2010 r. Dopiero w następnych latach skala tego zjawiska zwiększy się i będzie miała silniejszy wpływ na obrót nieruchomosciami na rynku wtórnym.

Spółka planuje w tym roku zwiększyć liczbę placówek do 20. Sieć obejmuje 16 punktów franczyzowych i jeden własny.

- W drugim półroczu 2009 r. sieć powiększyła się o placówki w Koszalinie, Łodzi i Tarnowskich Górach – mówi Ewa Choroś. - Cały czas prowadzimy rozmowy z kolejnymi potencjalnymi franczyzobiorcami.

(gum)