14.09.2001

Zakaz pracy w niedziele

W niedziele i święta handel w sklepach zatrudniających powyżej pięciu pracowników nie będzie możliwy

Jak podaje "Prawo i Gospodarka", Senat przyjął poprawki senator Krystyny Czuby do noweli Kodeksu Pracy, mówiące że duże placówki handlowe (m.in. hipermarkety) zatrudniające powyżej pięciu pracowników nie będą mogły pracować w dni świąteczne.

Według pracodawców, rozwiązanie to nie przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Jak szacują, pracę może stracić ok. 20 tys. osób.

Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, przyjęłe regulacje uderzają nie tylko w hipermarkety, ale w większość placówek handlowych - w momencie gwałtownie pogarszających się sytuacji gospodarczej kraju.

Oprócz zakazu, wprowadzone zostaną ponadto dodatkowe płatne przerwy w pracy oraz zostanie wydłużony minimalny urlop wypoczynkowy oraz urlop przy pracach sezonowych.

Dzięki zapisom noweli szanse kobiet i męższczyzn na rynku pracy mają być wyrównane. Osoba dyskryminowana przez pracodawcę będzie miała prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie na pracę i nie wyższe niż sześciokrotność tego wynagrodzenia.

Więcej: Izabela Rakowska, Prawo i Gospodarka, 14 września 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0