29.11.2009

Milea w Bochni

Na początku listopada sieć powiększyła się o kolejne delikatesy.

Placówka w Bochni to 91 delikatesy funkcjonujące w sieci Milea, którą zarządza lubelska spółka Detal Koncept. Otwarcia przybliżają sieć do zrealizowania planów, aby bieżący rok zamknąć liczbą 100 placówek. Firma zmienia też strukturę własnościową delikatesów.
- W najbliższym czasie większość własnych sklepów zostanie przekazana franczyzobiorcom, natomiast kilkanaście modelowych sklepów będzie służyć jako baza szkoleniowa - mówi Dariusz Bożek, prezes zarządu Detal Koncept.

Ekspedientka ze sklepu Milea z melonem w dłoni.

Placówka w Bochni to 91 delikatesy funkcjonujące w sieci Milea.

Milea to ogólnopolska, franczyzowa sieć delikatesów blisko domu. Wielkość inwestycji zależy od powierzchni i stanu technicznego lokalu. Zainteresowani przystąpieniem do sieci powinni dysponować kwotą minimum 50 tys. zł oraz lokalem o powierzchni od 100 do 400 m2. Franczyzobiorcy otrzymują dostęp do know-how, centralnych zakupów oraz wsparcie w zakresie aranżacji i marketingu.

(mak)