15.12.2009

Best Western a franczyza hotelarska

Na świecie 63 proc. hoteli działa w ramach sieci franczyzowych. W naszym kraju taki model stosuje zaledwie 1 proc. tego typu obiektów.

W samych Stanach Zjednoczonych 75 proc. właścicieli hoteli korzysta z tego rozwiązania biznesowego. Choć w Polsce działa już 8 z 10 największych światowych sieci, to niektóre z nich, np. Hilton, nadal bazują na własnych obiektach. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak inwestorów zdecydowanych na zainwestowanie tak dużego kapitału. Problemem może być też niecierpliwość franczyzobiorców. W przypadku inwestycji w obiekt hotelowy muszą się oni bowiem liczyć z tym, że na zwrot kapitału będą musieli poczekać co najmniej kilka lat. Mimo trudności, jakie stoją przed polskimi hotelarzami, coraz chętniej wiążą się oni z sieciami. Te z kolei, widząc w jak niewielkim stopniu zagospodarowany jest nasz rynek, z entuzjazmem podchodzą do rozmów z polskimi inwestorami. Tak jest również w przypadku obecnej od dziesięciu lat w Polsce sieci Best Western.

Wszystkie obiekty Best Western są niezależnie zarządzane i stanowią własność prywatnych inwestorów.

Firma powstała w Stanach Zjednoczonych w 1946 roku. Początkowo była nieformalną organizacją skupiającą hotele, które miały się wzajemnie promować. Gdy po dwudziestu latach, od otwarcia pierwszego obiektu marki, jej ekspansja zaczęła przyjmować rozmiar globalny uznano, że należy ujednolicić standardy i stworzyć wspólny system marketingowo - sprzedażowy. Markę Best Western od początku wyróżniało to, że przynależą do niej hotele trzy- i czterogwiazdkowe. W Polsce, choć rynek hotelarski ciągle się rozwija, nastąpiło już nasycenie hotelami luksusowymi. Jest to więc moment na ekspansję firm, które tak jak Best Western, oferują obiekty w różnych kategoriach. Oczekiwania gości wpływają na ciągłą ewolucję sektora hotelarskiego. Jednolite standardy, wspólna polityka marketingowa oraz pomoc płynąca z sieci to główne argumenty przemawiające za przyłączeniem się do grupy inwestorów. Wybierając franczyzodawcę należy jednak pamiętać, by była to marka od dawna działająca na rynku i posiadająca duże doświadczenie w branży.

Franczyzobiorca Best Western otrzymuje wsparcie marketingowe. Każdy hotel w sieci uczestniczy w ogólnoświatowych programach operacyjnych, centralnym systemie rezerwacji, jest reprezentowany na targach branżowych w kraju i za granicą, a informacja o obiekcie umieszczona zostaje w przygotowanym przez firmę przewodniku po hotelach. Best Western prowadzi także działania skierowane bezpośrednio do franczyzobiorców i personelu hotelowego. Jest to system szkoleń przeznaczony dla pracowników różnego szczebla. Franczyzobiorcy zobowiązani są w zamian do utrzymania standardów na odpowiednim poziomie.

Hotele, których właściciele podejmą decyzję na przynależność do sieci Best Western, objęte zostają okresem przejściowym. Jest to czas na wprowadzenie zmian i dostosowanie obiektu do narzuconych standardów. Łatwiej jest w przypadku obiektów, których właściciele już w okresie projektowym zdecydują się na przynależność do sieci. Wówczas przedstawiciele Best Western udzielają wskazówek, jak zbudować obiekt zgodny z wyznaczonymi przez markę regułami.

- Tak było w przypadku Best Western Prima Wrocław. Hotel powstał w wyniku połączenia i gruntownej przebudowy czterech staromiejskich kamienic - mówi Alina Kopystycka dyrektor, pierwszego otwartego w Polsce hotelu marki Best Western - Best Western Prima Wrocław. - Inwestorzy w fazie przebudowy zdecydowali się na przyłączenie hotelu do sieci Best Western. Dzięki temu inwestycja od samego początku prowadzona była pod kątem wymagań stawianych przez sieć.

Wszystkie obiekty należące do sieci są niezależnie zarządzane i stanowią własność prywatnych inwestorów. Obecnie funkcjonuje 18 hoteli Best Western w Finlandii, 3 na Litwie, 1 na Łotwie oraz 7 w Polsce. Do sieci Best Western należy ponad 4 tys. hoteli w ponad 80 krajach świata przyjmujących łącznie ponad 400 tys. gości każdego dnia.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora