19.09.2001

Nie dla handlu w niedzielę

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli Kodeksu pracy

Jak podaje "Prawo i Gospodarka", na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli poprawki Senatu do ustawy o handlu w niedzielę. Oznacza to, że sklepy zatrudniające więcej niż pięciu pracowników, od 2003 r. nie będą mogły być czynne w niedzielę i święta.

-Poprawka ma celu przede wszystlkim ochronę praw kobiet zatrudnionych w supermarketach, które nie mogą odmówić świadczenia pracy w niedzielę bez narażenia się na ryzyko zwolnienia - argumentowali zwolennicy przegłosowanych poprawek.

- Jeśli czas pracy w wielkopowierzchniowych placówkach handlu zostanie skrócony o 1/7, to będzie potrzeba o 1/7 mniej personelu. Nawet przy założeniu wydłużenia czasu pracy w pozostałe dni, co najmniej 16 tysięcy osób trafi na bruk - ocenia Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

Więcej: Izabela Rakowska, Prawo i Gospodarka, 19 września 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0