13.02.2010

Finance Partner zadba o kuracjuszy

Nowy punkt sieci powstanie w Ciechocinku.

Będzie to 17 placówka sieci. Po trudnym dla branży pośrednictwa finansowego roku 2009 przedstawiciele Finance Partner liczą na poprawę koniunktury w nadchodzących miesiącach.

Od marca w punktach sieci dostępne będą produkty nowopowstającego FM Banku, który swoje usługi kieruje głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.

- Mamy coraz więcej zgłoszeń od osób zainteresowanych współpracą – przyznaje Radosław Pakuła, dyrektor ds. sprzedaży w Finance Partner. - Wymagający rynek usług finansowych skłania nas jednak do bardziej wnikliwej weryfikacji przyszłych partnerów biznesowych. W znacznej większości naszych biur notujemy stabilną sprzedaż i dużą liczbę klientów, którzy przechodzą do nas od innych pośredników.

Finance Partner poszerza ofertę dla franczyzobiorców. Od marca w punktach sieci dostępne będą produkty nowopowstającego FM Banku.

- Wiążemy z tym duże nadzieje w zakresie usług dla małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Pakuła. - Zwiększamy również udział produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych w strukturze sprzedaży.

(gum)