03.03.2010

Doradcy mają plan rozwoju

Właściciele sieci K2 Doradcy Finansowi chcą do końca roku otworzyć 15 nowych placówek.

Obecnie rozwój sieci sprzedaży K2 odbywa się wokół trzech dużych aglomeracji - Warszawy, Katowic i Krakowa.

Marcin Kuźniar, prezes K2 Doradcy Finansowi chce rozwijać firmę poprzez franczyzę i tele-sprzedaż.

- W roku 2010 planowane jest rozszerzenie terytorialnego zakresu działalności firmy na takie miasta, jak Poznań, Wrocław i Trójmiasto – mówi prezes spółki, Marcin Kuźniar. - W ciągu dwóch najbliższych miesięcy chcemy otworzyć cztery nowe punkty. Obecnie intensywnie szkolimy doradców.

Ogólna strategia firmy na rok 2010 ukierunkowana jest na tworzeniu w dużych aglomeracjach centrów biznesowo–szkoleniowych stanowiących zaplecze organizacyjne współpracowników. Wokół Centrów powstają struktury mobilnych konsultantów i franczyzobiorców.

- Naszym celem jest rozwinięcie alternatywnych kanałów dystrybucji, takich jak franczyza i tele-sprzedaż – mówi Marcin Kuźniar. - Obecny model dystrybucji K2 ukierunkowany jest na (niszowego) klienta biznesowego, a system sprzedaży realizowany jest w trybie profesjonalnego doradztwa finansowego. Rozwój sieci związany jest więc z długim procesem właściwego wdrożenia nowych osób i podmiotów do zawodu. Tego typu strategia wymaga od firmy podejścia ewolucyjnego, budującego trwałą wartość organizacji w czasie.

Do współpracy w ramach franczyzy z K2 Doradcy Finansowi może przystąpić każdy niekarany przedsiębiorca, który ukończy szkolenie licencyjne firmy. Wśród warunków przystąpienia do sieci jest także posiadanie lokalu usługowego oraz dysponowanie środkami finansowymi w wysokości 50 tys. zł na przystosowanie lokalu i zapewnienie ciągłości finansowej. Franczyzobiorcy muszą także wykupić dla siebie dowolny program oszczędnościowy na kwotę 10 tys. zł rocznie lub 1 tys. zł miesięcznie.

(gum)