Polacy chcą przejrzystych zasad

Piątek
05.10.2001
Portal Franchising.pl zakończył sondaż badający kryteria, którymi kieruje się biorca licencji przy zakupie licencji franchisingowej
 

W przeprowadzonej ankiecie uczestniczyło ponad pół tysiąca osób. Wyniki wskazują, że najważniejsza przy wyborze franchisodawcy jest ocena koncepcji franchisingowej (know-how, podręcznik operacyjny); tę odpowiedź wskazało aż 41,37 proc. ankietowanych.

Drugim pod względem ważności czynnikiem decydującym o wyborze licencji jest wysokość opłat (wstępnej, bieżącej, na fundusz marketingowy); tę odpowiedź wskazało 23,6 proc. respondentów.

Trzecim elementem branym pod uwagę przez przyszłych biorców jest opinia o firmie i wartość marki, to kryterium doboru franchisodawcy wskazało 18,27 respondentów.

Na 4 miejscu wśród kryteriów oceny przyszłego franchisodawcy znalazła się oferta wsparcia (usługi wstępne i bieżące), proponowana przyszłemu biorcy. Tę odpowiedź wskazało 16,75 proc. respondentów.

Jak pokazują wyniki przeprowadzonej ankiety, Polacy zanim zdecydują się na negocjacje w sprawie zakupu licencji franczyzowej,z każdej strony ogladają system, do którego mieliby się przyłączyć. Taki wynik cieszy, gdyż pozwala mieć nadzieję, że na naszym rynku nie znajdzie się miejsce dla osób i firm które w sposób nieuczciwy, wykorzystując naiwność swoich partnerów i wspólników, będą chciały zarabiać na biorcach obiecując „złote góry” (szerzej o problemach i zagrożeniach dla polskiego franchisingu piszemy w dziale „Gorący Temat”).

Musi jednak niepokoić fakt, że dopiero na trzecim miejscu jako kryterium doboru franchisodawcy respondenci wskazali opinię o firmie i wartości marki. Podstawą funkcjonowania dobrej firmy na rynku jest jej wizerunek, który odpowiednio kształtowany pozwala zdobyć zaufanie klientów i partnerów, umożliwia stabilny rozwój i zapewnia mocną pozycję na rynku i skuteczną walkę z konkurencją. Wydaje się, że nasi respondenci zapomnieli o tym.

Podsumowując wyniki ankiety, można bez obaw patrzeć na rozwój polskiego rynku franchisingowego, świadomość zagrożeń i zalet które niesie podpisanie umowy franczyzowej jest duża i stale rośnie. Mamy nadzieję że nasz portal w dużym stopniu przyczynia się do tego aby ta wiedza była coraz większa.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w drugim badaniu ankietowym dotyczącym potrzeby ukazywania sie pisma o franchisingu, z góry dziękujemy.

Maciej Golnowski
Profil mężczyzny
Maciej Golnowski
dziennikarz

POPULARNE NA FORUM

Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Co się dzieje w przypadku gdy kursy bhp się nie odbędą? Wydaje mi się, że wtedy kary są bardzo wysokie.

22 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018