05.10.2001

Polacy chcą przejrzystych zasad

Portal Franchising.pl zakończył sondaż badający kryteria, którymi kieruje się biorca licencji przy zakupie licencji franchisingowej

W przeprowadzonej ankiecie uczestniczyło ponad pół tysiąca osób. Wyniki wskazują, że najważniejsza przy wyborze franchisodawcy jest ocena koncepcji franchisingowej (know-how, podręcznik operacyjny); tę odpowiedź wskazało aż 41,37 proc. ankietowanych.

Drugim pod względem ważności czynnikiem decydującym o wyborze licencji jest wysokość opłat (wstępnej, bieżącej, na fundusz marketingowy); tę odpowiedź wskazało 23,6 proc. respondentów.

Trzecim elementem branym pod uwagę przez przyszłych biorców jest opinia o firmie i wartość marki, to kryterium doboru franchisodawcy wskazało 18,27 respondentów.

Na 4 miejscu wśród kryteriów oceny przyszłego franchisodawcy znalazła się oferta wsparcia (usługi wstępne i bieżące), proponowana przyszłemu biorcy. Tę odpowiedź wskazało 16,75 proc. respondentów.

Jak pokazują wyniki przeprowadzonej ankiety, Polacy zanim zdecydują się na negocjacje w sprawie zakupu licencji franczyzowej,z każdej strony ogladają system, do którego mieliby się przyłączyć. Taki wynik cieszy, gdyż pozwala mieć nadzieję, że na naszym rynku nie znajdzie się miejsce dla osób i firm które w sposób nieuczciwy, wykorzystując naiwność swoich partnerów i wspólników, będą chciały zarabiać na biorcach obiecując „złote góry” (szerzej o problemach i zagrożeniach dla polskiego franchisingu piszemy w dziale „Gorący Temat”).

Musi jednak niepokoić fakt, że dopiero na trzecim miejscu jako kryterium doboru franchisodawcy respondenci wskazali opinię o firmie i wartości marki. Podstawą funkcjonowania dobrej firmy na rynku jest jej wizerunek, który odpowiednio kształtowany pozwala zdobyć zaufanie klientów i partnerów, umożliwia stabilny rozwój i zapewnia mocną pozycję na rynku i skuteczną walkę z konkurencją. Wydaje się, że nasi respondenci zapomnieli o tym.

Podsumowując wyniki ankiety, można bez obaw patrzeć na rozwój polskiego rynku franchisingowego, świadomość zagrożeń i zalet które niesie podpisanie umowy franczyzowej jest duża i stale rośnie. Mamy nadzieję że nasz portal w dużym stopniu przyczynia się do tego aby ta wiedza była coraz większa.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w drugim badaniu ankietowym dotyczącym potrzeby ukazywania sie pisma o franchisingu, z góry dziękujemy.

Maciej Golnowski

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Maciej Golnowski

dziennikarz