17.03.2010

Emmerson wchodzi we franczyzę

Pieniądze na realizację planów biuro nieruchomości chce pozyskać z giełdy.

Emisja na GPW ma mieć niewielką skalę i ma posłużyć rozbudowie sieci sprzedaży. Dotyczy to zarówno placówek franczyzowych, jak i własnych.

Biurowiec w Warszawie Fot. PROFIT system

Do końca 2011 r. pod znakiem Emmerson powinno powstać co najmniej 30 biur franczyzowych.

Emmerson działa na rynku nieruchomości od 16 lat. W tym czasie powstało 13 własnych oddziałów sieci. Spółka chce zaistnieć zwłaszcza w miastach, w których Emmerson nie ma jeszcze własnego oddziału, najlepiej miejscowości średniej wielkości.

- Do końca 2011 r. powinno powstać co najmniej 30 biur franczyzowych – mówi Waldemar Oleksiak, pełnomocnik zarządu spółki. - Oczywiście, tempo rozwoju sieci zależeć będzie od zaangażowania potencjalnych partnerów. Obserwujemy lekkie ożywienie na rynku nieruchomości, więc sytuacja w najbliższych dwóch latach powinna nam sprzyjać.

Firma opiera swoją filozofię rozwoju na założeniu, że rynek nieruchomości należy traktować w wymiarze lokalnym.

- W niektórych miastach silną pozycję mają firmy, które są kompletnie nieznane w skali ogólnopolskiej. Dla nich pozyskanie mocnego partnera może być szansą na rozszerzenie oferty – mówi Oleksiak. - W przypadku Emmerson oznacza to możliwość nawiązania współpracy również ze spółkami z grupy kapitałowej, które zajmują się wycenami i zarządzaniem nieruchomościami.

Potencjalni franczyzobiorcy powinni posiadać odpowiednie licencje uprawniające do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub nawiązać współpracę z licencjonowanym pośrednikiem.

Emmerson oferuje franczyzobiorcy kompletną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz dostęp do kluczowych narzędzi służących realizacji tego celu. Warunki finansowe ustalane są w w drodze indywidualnych negocjacji, po analizie konkretnej sytuacji potencjalnego franczyzobiorcy, a także lokalnego rynku nieruchomości, na którym zamierza on podjąć działalność.

(gum)