19.05.2010

Dobre wyniki Redanu

Łódzka spółka odzieżowa podała wyniki za pierwszy kwartał bieżącego roku.

W pierwszym kwartale tego roku wartość sprzedaży wyniosła 67,4 mln zł, a wolumen marży handlowej 28,3 mln. zł. Najlepiej radził sobie Textilmarket, który sprzedał produkty o wartości 33,2 mln zł, czyli o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosła też rentowność placówek, z 0,2 proc. w pierwszym kwartale ubiegłego roku, do 4,1 proc. Dyskontowy filar Redanu może się też pochwalić największą ilością nowych placówek, których od początku roku przybyło 15, z czego dziewięć w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku. Do końca 2010 Textilmarket ma się powiększyć w sumie o 51 nowych sklepów.

Wnętrze sklepu Top Secret and Friends. Na pierwszym planie lada, w tle odzież. Fot. Redan

W ubiegłym roku Redan rozpoczął tworzenie sieci sklepów multibrandowych Top Secret and Friends. Na dzień dzisiejszy działa ich 12, z czego 3 zostały otwarte w pierwszym kwartale 2010.

Całkiem dobrze radzi sobie także modowe ramię Redanu, czyli Top Secret i Troll. Mimo likwidacji części sklepów własnych Troll sprzedaż produktów firmy na rynku modowym w Polsce wzrosła o 5 proc. i osiągnęła obroty netto w wysokości 29,7 mln zł. Jeszcze więcej, bo o 9 proc. wzrósł wolumen wypracowanej marży handlowej, który wyniósł ponad 14 mln zł.

- Poprawa wyników sektora modowego to przede wszystkim efekt przyrostu sprzedaży w sklepach porównywalnych Top Secret, który w I kwartale 2010 roku wyniósł 11 proc., przy jednoczesnej redukcji kosztów działalności - mówi Piotr Kulawiński, prezes zarządu spółki Redan. - Jesteśmy przekonani, że w kolejnych kwartałach istotnie wzrośnie również realizowana marża, co przełoży się na generowanie zysków w tym segmencie działalności Grupy.

(mak)