Przeszkolą w Czechach i na Ukrainie

Kamil Kita, prezes Lauren Peso Polska (od lewej) oraz Adrian Tabor, wiceprezes, w dniu debiutu spółki na giełdzie.
Czwartek
27.05.2010
Po giełdowym debiucie Lauren Peso Polska przyszedł czas na rozpoczęcie działalności za granicą.
 

Firma szkoleniowa posiada jedną placówkę własną i sześć franczyzowych. W połowie kwietnia debiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kapitał pozyskany z emisji zostanie przeznaczony m.in. reklamę, powiększenie działu handlowego w chorzowskiej centrali firmy oraz na otwarcie własnego punktu sieci w Warszawie. Firma zakłada, że do 2012 roku będzie posiadała placówki na terenie każdego województwa. Lauren Peso planuje również ekspansję na sąsiednie rynki – czeski i ukraiński.

- W Czechach istnieje stosunkowo niewiele firm szkoleniowych. Analogicznie jak w Polsce, rynek czeski jest rynkiem wschodzącym, na którym dynamicznie rozwija się sektor usług – mówi Kamil Kita, prezes i jeden z głównych akcjonariuszy Lauren Peso Polska. - W społeczeństwie rośnie przekonanie, że warto inwestować w pracowników. Szkolenia wspiera także Unia Europejska poprzez dofinansowanie tego typu projektów. Jeśli chodzi o Ukrainę, tutaj istnieje jeszcze większa nisza – branża szkoleniowa dopiero się rozwija. W przyszłości będziemy myśleć o wejściu na inne rynki europejskie, jeśli oczywiście okaże się to opłacalne – dodaje Kamil Kita.

Lauren Peso Polska upatruje swojej szansy na zagraniczny sukces w ofercie, która oprócz szkoleń, składa się też z usług doradztwa personalnego oraz organizacji wyjazdów integracyjnych. Działalność w Czechach i na Ukrainie wiąże się, w początkowej fazie, z pozyskaniem masterfranczyzobiorcy. Ten będzie poszukiwał partnerów na terenie całego kraju. Spółka chce aby franczyzobiorcy prowadzili placówki w poszczególnych regionach. Wyłączność terytorialna ma zapewnić z jednej strony szybki kontakt z klientem, z drugiej zaś nie dopuścić do sporów między partnerami Lauren Peso.

(dw)