26.05.2010

Emmerson zgarnia milion złotych

To bilans prywatnej emisji akcji agencji nieruchomości rynku New Connect. Debiut planowany jest na przełomie czerwca i lipca.

Właściciele spółki są zadowoleni z emisji. Jak przyznaje prezes Marek Krajewski, pierwotnie planowano zebrać kwotę kilkuset tysięcy złotych, ale inwestorzy zgłosili znacznie większy popyt i zarząd zdecydował się powiększyć pulę. Pozyskane środki mają posłużyć realizacji strategicznego celu, jakim ma być stworzenie systemu franczyzowego i rozwój sieci w tej formule.

Biurowiec w Warszawie Fot. PROFIT system

W 2009 roku Emmerson zanotował 1,7 mln zł straty netto przy 17,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zarząd prognozuje jednak, że w tym roku obroty firmy wzrosną o 20 proc.

- Do końca 2011 r. powinno powstać co najmniej 30 biur franczyzowych – mówi Waldemar Oleksiak, pełnomocnik zarządu spółki. - Oczywiście, tempo rozwoju sieci zależeć będzie od zaangażowania potencjalnych partnerów. Obserwujemy lekkie ożywienie na rynku nieruchomości, więc sytuacja w najbliższych dwóch latach powinna nam sprzyjać.

Na rynku alternatywnym New Connect istnieją dwie możliwości debiutu – oferta publiczna, bądź prywatna. Pierwszy sposób jest znany z głównego rynku GPW – polega na zaoferowaniu kupna akcji przynajmniej stu osobom. Wiąże się z wysokimi kosztami i długim okresem przygotowawczym, ale pozwala lepiej zarobić, bo akcje notowane są na rządzonym przez prawo popytu i podaży rynku.

Drugi model, czyli emisja prywatna, z której skorzystał Emmerson to szybszy wariant wejścia na giełdę. Czas od przygotowania oferty do pierwszego notowania może wynieść ok. 1 do 3 miesięcy, a koszt jest znacznie niższy niż w przypadku emisji publicznej. Akcje spółki mogą być kupowane jednak jedynie przez tzw. inwestorów kwalifikowanych, czyli instytucje, które na taki status zasłużyć muszą bogatą historią na rynku finansowym i stabilną kondycją.

W 2009 roku Emmerson zanotował 1,7 mln zł straty netto przy 17,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zarząd prognozuje jednak, że w tym roku obroty firmy wzrosną o 20 proc.

(gum)