18.08.2010

Lauren Peso Polska podsumowuje drugi kwartał

W drugim kwartale przychody ze sprzedaży wzrosły o połowę w porównaniu do wyników z analogicznego okresu przed rokiem.

W drugim kwartale spółka osiągnęła 734 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł 18,8 tys. zł, co oznacza znaczny spadek w porównaniu z wynikami z analogicznego okresu sprzed roku. Wtedy firma na czysto zarobiła blisko 50,5 tys. zł.

- Do końca 2010 roku firma ma posiadać osiem oddziałów, obecnie jest ich już siedem. Prowadzimy kolejne rozmowy, do końca roku zrealizujemy wszystkie określone plany dotyczące franczyzy - mówi Kamil Kita, prezes Lauren Peso Polska.

- W branży szkoleniowej pierwsze półrocze to czas kontraktowania, poszukiwań klientów, prezentacji naszej oferty. Często na efekty tej pracy trzeba poczekać – komentuje wyniki spółki jej prezes, Kamil Kita. - Wyniki pierwszego i drugiego kwartału pokazują, że już realizujemy postawione sobie cele. W drugiej połowie roku powinno być jeszcze lepiej. Prognozujemy wzmocnienie dynamiki przychodów ze względu na specyfikę branży. W drugim półroczu natomiast w dochodzi do finalizowania transakcji oraz realizowania kontraktów. Jesień i zima w naszej branży przynosi zawsze dobre wyniki.

Zarząd zajmującej się szkoleniami biznesowymi spółki nie próżnuje. W kwietniu Lauren Peso zadebiutowała na alternatywnym rynku giełdowym New Connect, a także uzyskała członkostwo w organizacji Business Centre Club. Spółce udało się też uzyskać dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, mające wspomóc ekspansję na rynku czeskim.

- Wejście na rynek czeski jest jednym z ważniejszych jednak długoterminowych elementów naszej strategii. W tym celu zdecydowaliśmy się na udział w projekcie dofinansowania unijnego „Paszport do eksportu” - mówi Kamil Kita. - W lutym złożyliśmy wniosek, w maju otrzymaliśmy decyzje o jego pozytywnym rozpatrzeniu oraz pierwszą transzę dofinansowania. Obecnie w przygotowaniu profesjonalnego doradcy jest projekt dalszych działań, mających na celu dokładne zbadanie rynku czeskiego.

Firma ubiega się też o ponad 1,7 mln zł wsparcia ze środków Programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Od kwietnia podpisano również dwie umowy franczyzowe, na mocy których nowe placówki sieci powstaną w Warszawie i Rzeszowie.

-W tym roku podpisaliśmy już pięć umów franczyzowych – mówi Kita. - Lauren Peso Polska działa już na Dolnym Śląsku, Tychach, Lublinie, Łodzi. W najbliższych czasie otwarte zostaną placówki w Warszawie, Rzeszowie i Poznaniu. Południowa część Polski jest już wypełniona. Do końca 2010 roku firma ma posiadać osiem oddziałów, obecnie jest ich już siedem. Prowadzimy kolejne rozmowy, do końca roku zrealizujemy wszystkie określone plany dotyczące franczyzy.

(gum)