01.09.2010

EKO Holding zarobił 14,7 mln zł

Wyniki za pierwsze półrocze 2010 okazały się nieznacznie lepsze niż rok wcześniej.

Działająca na rynku FMCG grupa Eko Holding podała wyniki za pierwsze półrocze 2010 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 598,9 mln zł i były o 0,4 proc. wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zysk netto wzrósł o 5 proc. do poziomu 11,6 mln zł.

- Jestem zadowolony z wyników pierwszego półrocza. Zwiększyliśmy przychody, wypracowaliśmy większy niż w ubiegłym roku zysk brutto i netto – komentuje wyniki Krzysztof Gradecki, prezes EKO Holding. - Wszystko to odbywało się w bardzo trudnych warunkach. Mamy przecież w pamięci tragiczny kwiecień i żałobę narodową, ostrą i długą zimę oraz powódź, która zniszczyła tereny, na których prowadzimy bardzo aktywną działalność detaliczną i hurtową.

Od marca tego roku grupa EKO Holding notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład holdingu wchodzi m.in. blisko 220 sklepów Eko oraz działające na zasadzie franczyzy sklepy Rabat. Do Grupy od kwietnia należy również Polska Grupa Drogeryjna, która zajmuje się rozwojem sieci Drogerii Jasmin. Na początku sierpnia EKO Holding przejął też 100 proc. udziałów firmy Inter Kram, będącej właścicielem 35 sklepów (w tym 32 supermarketów samoobsługowych) w województwach lubuskim i wielkopolskim.

- Obecnie trwają prace integrujące sieć sklepów Inter Kram z siecią EKO. Wdrażamy wspólny system informatyczny, włączamy nowe sklepy w umowy korporacyjne z dostawcami usług. Szacuję, że w przyszłym roku zysk brutto tej sieci wyniesie ok. 1,3 mln zł – mówi Gradecki. - W pierwszym półroczu tego roku nasze nakłady na akwizycje przekroczyły wartość 13 mln zł. Blisko 3 mln zł wydaliśmy na zakup nieruchomości pod nowe obiekty i wykup dzierżawionych przez nas sklepów.

(gum)