30.10.2001

Warunki pracy w supermarketach

Główny Inspektor Pracy zapowiada raport o warunkach pracy w supermarketach

Jak podaje „Prawo i Gospodarka” , na konferencji zorganizowanej 29 października, przez Polski Klub Biznesu, poświęconej problematyce funkcjonowania Supermarketów w Polsce, Główny Inspektor Pracy Tadeusz Zając stwierdził, że mimo wielu pozytywnych elementów dostrzeżonych przez Państwową Inspekcję Pracy w funkcjonowaniu supermarketów wciąż występują poważne problemy. Potwierdzają to wstępne wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2001. Pod koniec listopada ma powstać raport w tej sprawie, w którym mają być m.in. ujawnieni pracodawcy i konkretne przykłady łamania przez nich przepisów.

Państwowa Inspekcja Pracy, w konsekwencji nieprawidłowości w sieciach handlowych stwierdzonych podczas wcześniejszych kontroli, zaproponowała niedawno, by stworzyć zespół roboczy, który miałby zająć się udzielaniem pracodawcom niezbędnej pomocy prawnej dotyczącej m.in. interpretacji przepisów prawa pracy.

- Bardzo często bowiem sprawiają one zagranicznym pracodawcom wiele problemów - stwierdził Ryszard Konwerski, prezes PKB.

Więcej: Izabela Rakowska, Prawo i Gospodarka, 30 października 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0