04.09.2010

Sfinks liczy kasę

W pierwszym półroczu 2010 Grupa Kapitałowa Sfinks Polska ponownie odnotowała stratę, ale mniejszą niż rok wcześniej.

Przychody Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za pierwsze półrocze 2010 roku wyniosły 75,3 mln zł wobec 90,7 mln zł rok wcześniej. Odnotowano stratę w wysokości 17,1 mln zł wobec blisko 22 mln zł straty na koniec pierwszego półrocza w 2009 r.

Zdjęcie restauracji Sphinx. Fot. Sfinks Polska

- Przeciągająca się sroga zima, żałoba narodowa i powodzie sprawiły, że systematyczny wzrost sprzedaży obserwujemy dopiero od czerwca. Pozytywny wpływ na wyniki ma też wprowadzone wówczas nowe menu, które jest bardzo dobrze oceniane przez klientów oraz promocje sprzedaży, jakie systematycznie oferujemy - mówi Mariola Krawiec-Rzeszotek, prezes zarządu Sfinks Polska SA. - W porównywanym okresie w ubiegłym roku w Grupie funkcjonowało o 19 restauracji więcej, dlatego nasza sprzedaż jest wciąż jeszcze niższa niż rok wcześniej. W najbliższych tygodniach rozpoczniemy aktywną rekrutację kandydatów na franczyzobiorców. Chcemy stopniowo ograniczać liczbę restauracji bezpośrednio prowadzonych przez spółkę, by skupić się na wprowadzaniu nowych konceptów i zarządzaniu systemami franczyzowymi w gastronomii – dodaje.

W tym roku Sfinks otworzył cztery restauracje i przygotowuje się do uruchomienia kolejnych pięciu.

- We wszystkich restauracjach Sphinx i WOOK pojawi się możliwość zamówienia posiłków na wynos, a do wybranych wprowadzone będą usługi dowozu dań do klienta. Z nowych kanałów dystrybucji korzystają już klienci niektórych naszych restauracji i usługi te generują dodatkową sprzedaż w tych lokalizacjach – mówi Mariola Krawiec-Rzeszotek. - Skupiamy się w tym roku na zapewnieniu rentowności działania naszych restauracji. Z sukcesem zakończyliśmy wprowadzanie nowych umów franczyzowych, co pozwoliło na uporządkowanie zasad współpracy z naszymi restauratorami. Ambitnym celem, jaki postawiliśmy sobie na ten rok, jest odbudowanie potencjału sieci jaki miała zanim została ogłoszona jej upadłość, wskutek której Sfinks utracił kilkanaście kluczowych lokalizacji - dodaje.

Sfinks Polska zarządza obecnie 110 restauracjami, w tym siecią 95 restauracji Sphinx zlokalizowanych w Polsce i za granicą, 9 restauracjami Chłopskie Jadło i 6 restauracjami WOOK.

(smoli)