24.09.2010

CWPE idzie na parkiet

Spółka doradzająca w zdobywaniu dotacji z Unii Europejskiej weszła na NewConnect.

Debiut Centrum Wspierania Projektów Europejskich na rynku alternatywnym warszawskiej Giełdy miał miejsce 23 września. Walory CWPE w ciągu pierwszego dnia wzrosły o ponad 31 proc. w stosunku do ceny odniesienia ustalonej na 4 zł.

Prezes Centrum Wspierania Projektów Europejskich podczas debiutu spółki na warszawskiej GPW.

Prezes Centrum Wspierania Projektów Europejskich podczas debiutu spółki na warszawskiej GPW.

­

- Debiut CWPE na rynku NewConnect jest potwierdzeniem dynamicznego rozwoju, jaki Spółka przeszła od momentu powstania w 2000 roku. Przystąpienie Centrum do elitarnego grona spółek giełdowych to nie tylko wielki prestiż oraz zwiększenie wiarygodności wśród partnerów finansowych, lecz również ciągłe budowanie stabilnych i trwałych relacji z obecnymi oraz przyszłymi inwestorami - mówi Rafał Czerkawski, Prezes Centrum Wspierania Projektów Europejskich.

W ramach emisji prywatnej spółka pozyskała kapitał w wysokości 600 tys. zł, który zostanie przeznaczony na rozwój sieci sprzedaży, poszerzenie palety usług doradczych i szkoleniowych (w tym e-learning i prefinansowanie projektów szkoleniowych), rozwój systemów informatycznych i inkubację rozwojowych podmiotów.

Centrum Wspierania Projektów Europejskich zajmuje się doradztwem w procesach pozyskiwania dotacji z programów pomocowych Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Firma prowadzi również działalność szkoleniową oraz przygotowuje analizy i opracowania niezbędne w staraniach o pozyskanie kapitału zewnętrznego, nie tylko ze środków unijnych. Firma działa od 2000 roku i liczy obecnie osiem placówek.

(mak)