07.10.2010

Jeźdźcy matematyki

Kursy dla młodzieży, wyrównujące poziom wiedzy z matematyki, stały się normą. Zaniedbanie czy brak podstaw? MathRiders stawia na tym polu solidne fundamenty.

Program MathRiders jest nowym produktem międzynarodowej sieci franczyzowej Helen Doron, ukierunkowanym na rozwijanie umiejętności matematycznego myślenia u dzieci i młodzieży. Jednostki franczyzowe działają w oparciu o licencję, której udziela firma Helen Doron Limited. Firma ta znana jest w Polsce przede wszystkim z nowatorskiego programu nauki języka angielskiego Helen Doron Early English.

Dziecko bawi się zabawkami, w tle widać liczydło.

System MathRiders został wprowadzony do Polski w ubiegłym roku. Obecnie w kraju działa jedno własne Centrum Nauczania we Wrocławiu i jedno franczyzowe, w Krakowie.

- Oczywiście, matematyki nie uczy się tak, jak języka angielskiego czy francuskiego, jednak program MathRiders oparty jest na tezie, że matematyka również jest językiem. Zdolność do opanowania tego języka i posługiwania się nim jest porównywana do naturalnych predyspozycji człowieka do komunikowania się z innymi - wyjaśnia Małgorzata Dobrowolska, główny koncesjonariusz sieci MathRiders w Polsce.- Dzisiaj metoda Helen Doron jest symbolem przełomu, jaki dokonał się, nie tylko w naszym kraju, ale i w całej Europie, we wczesnym nauczaniu. Nikogo już nie dziwi, że naukę rozpoczynają dzieci nie umiejące jeszcze chodzić.

Program dla najmłodszych - Math Jogs, opiera się na połączeniu nauki z zabawą i adresowany jest do dzieci od 4 do 11 roku życia. Obejmuje 6 poziomów, z których każdy realizowany jest w ramach jednego roku szkolnego, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami programowymi. Program MathRiders przewidziany jest dla nieco starszych dzieci, od 12 lat aż po egzamin dojrzałości.

Koszt przystąpienia do sieci wynosi 5 tys. Euro. Ponadto trzeba dysponować lokalem złożonym z dwóch pomieszczeń o powierzchni 15 – 20 m2, w których prowadzone będą zajęcia oraz pomieszczenia przeznaczonego na biuro. Typową lokalizacją jest niewielki budynek biurowy lub mieszkanie. Na podstawie umowy licencyjnej franczyzobiorca otrzymuje wyłączność terytorialną, dostęp do zasobów elektronicznych, przechodzi również szkolenia nauczycielskie.

(boa)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Bolesław Adamiec

dziennikarz
Napisz do autora