06.11.2001

Odzież pod kontrolą

Ustawa o ochronie przed nadmiernym przywozem do Polski niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych

Jak podaje „Prawo i Gospodarka”, pogarszającą się sytuację sektora odzieżowego i tekstylnego rząd próbuje podleczyć nową ustawą, która dziś (6 października 2001r.) wchodzi w życie. Import – zwłaszcza z krajów azjatyckich – choć jakościowo budzi zastrzeżenia, staje się substytutem droższych wyrobów krajowych.

Przewóz wymienionych w ustawie towarów do Polski będzie uważany za nadmierny, jeżeli wystąpi w tak dużych ilościach, że wyrządzi poważną szkodę (lub zagrozi nią) przemysłowi krajowemu, wytwarzającemu towar podobny lub bezpośrednio konkurencyjny. Jeżeli w toku postępowania ochronnego, wszczynanego przez ministra gospodarki, zostanie stwierdzone, że import tekstyliów i odzieży jest nadmierny, to wobec tych wyrobów, dopuszczonych do obrotu w Polsce, można będzie zastosować środek ochronny, w formie kontyngentu ilościowego.

Jeżeli zaś zasady realizacji ustawionego kontyngentu zostaną naruszone, np. przez przeładunek, zmianę kierunku przewozu czy fałszowanie świadectw pochodzenia towaru, minister gospodarki wystąpi do kraju eksportera o podjęcie konsultacji, by usunąć nieprawidłowości. Jeżeli to nie przyniesie rezultatów, rząd będzie mógł zakazać importu takiego towaru. Minister gospodarki natomiast będzie mógł ustalić dodatkową opłatę celną lub zmniejszyć obowiązujący kontyngent.

Więcej: Ilona Domańska, Izabela Rakowska, Prawo i Gospodarka, 6 październik 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0