22.11.2010

Alior Bank wierzy we franczyzę

Co miesiąc przybywa 10 nowych placówek partnerskich Alior Banku. Nabór na kontrahentów wciąż trwa.

Istniejący od dwóch lat Alior Bank rozwinął sieć swoich oddziałów partnerskich do 96 w całej Polsce. Przychody zrealizowane we współpracy z partnerami wzrosły w 2010 roku o 18 procent, a także zwiększył się odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków kredytowych.

Wnętrze placówki partnerskiej Alior Banku.

Franczyzodawca pomaga finansowo w przygotowaniu każdego punktu, m.in. gwarantuje zakup i montaż reklam oraz wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej, sprzętu i platformy IT, współpracę z oddziałami własnymi banku, szkolenia dla partnerów i pracowników.

– Globalny kryzys miał niebagatelny wpływ na banki w Polsce. Ciężko w niepewnych czasach planować rozwój tak ważnego projektu, jak tworzenie placówek partnerskich. Każda fuzja bądź przejęcie w tej branży zwiększa dodatkowo niepewność wśród partnerów innych banków – mówi Marcin Tauber, dyrektor ds. rozwoju sieci Alior Bank. – Jednak przyszłość rozwoju projektów franczyzowych w sektorze bankowym jest według mnie optymistyczna, przede wszystkim ze względu na poprawę koniunktury w tym sektorze. Żaden bank nie zbuduje wystarczającej ilości placówek własnych, a jeśli już, to ogromnym kosztem. Współpraca z zewnętrzną siecią placówek partnerskich to optymalna forma zapewnienia sprzedaży usług i produktów – wyjaśnia Tauber.

Koszt uruchomienia oddziału dla przyszłego partnera wynosi 20-25 tys. zł. Kwota ta nie obejmuje wydatków poniesionych na remont, czy adaptację budowlaną lokalu. Franczyzodawca nie przewidział opłaty wstępnej i bieżącej. Pomaga też finansowo w przygotowaniu każdego punktu, m.in. gwarantuje zakup i montaż reklam oraz wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej, sprzętu i platformy IT, współpracę z oddziałami własnymi banku, szkolenia dla partnerów i pracowników oraz wsparcie specjalnego zespołu analityków do obsługi wniosków kredytowych. Oprócz tego, bank organizuje kampanie marketingowe, a także dostarcza materiały reklamowe oraz pakiety promocyjne. Każda placówka ma możliwość zwrotu poniesionych nakładów na marketing lokalny do wysokości 3 tys. zł rocznie. Działające już punkty osiągają rentowność mniej więcej po 3-8 miesiącach współpracy z bankiem.

– Nie szukamy franczyzobiorców w miejscowościach, gdzie jest już oddział własny banku. Natomiast nie mamy żadnych sztywnych wymagań co do wielkości danego miasta czy gminy. Zawsze wychodzimy z założenia, że partner lokalny przemyślał swoją decyzję i będzie działał tam, gdzie uzna to za opłacalne, my zaś będziemy go w tym wspierać – deklaruje Tauber.

Placówki partnerskie obsługują klientów indywidualnych w obszarze obrotu gotówkowego, zakładania kont osobistych i lokat, oferują produkty kredytowe: pożyczkę gotówkową, limit odnawialny oraz limit w rachunku karty kredytowej.

– Obecne zmiany we współpracy z partnerami dotyczą zwiększania dostępnych w placówkach produktów bankowych. Techniczne zasady współpracy między bankiem, a partnerami pozostają niezmienione, co naszym zdaniem daje bezpieczeństwo biznesowe partnerom – mówi dyrektor ds. rozwoju sieci banku. Docelowo punkty partnerskie mają mieć w swojej ofercie te same produkty i usługi, co oddziały.

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego. Uzyskał rentowność operacyjną w 22. miesiącu działalności, siedem miesięcy wcześniej niż zakładano w biznes planie. Obecnie zatrudnia ponad 3,2 tys. osób.

(mip)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Miłosława Pejda-Rabij

dziennikarz
Napisz do autora