22.11.2010

Certyfikaty Wiarygodnego Franczyzodawcy

- o korzyściach z przynależności do organizacji opowiada Monika Dąbrowska, prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Jakie korzyści z przynależności do POF czerpią firmy franczyzowe?
Dzięki przynależności do POF łatwiej i taniej znaleźć im wiarygodnych franczyzobiorców. Do firm-członków zgłasza się więcej kandydatów, przekonuje ich renoma Certyfikatu Wiarygodności nadawanego przez POF franczyzodawcom po zweryfikowaniu zgodności ich umowy franczyzowej z Europejskim Kodeksem Etyki Franczyzowej.

Monika Dąborska, prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Monika Dąborska,
prezes Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Szkolicie się?
Tak, POF organizuje dla menedżerów firm franczyzowych będących członkami POF fachowe warsztaty: między innymi na temat sytuacji na rynku franczyzy, na temat konstrukcji umowy franczyzowej oraz standardów podręcznika operacyjnego. Dla członków organizowane są również szkolenia z tematyki ogólnobiznesowej, np. z wizerunku profesjonalisty. Ponadto zarząd i członkowie POF wypowiadają się często w mediach promując rynek franczyzy i marki franczyzowe, które reprezentują. Na spotkaniach POF członkowie organizacji dzielą się wiedzą o ciekawych lokalizacjach i nieciekawych franczyzobiorcach.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać członkiem Polskiej Organizacji Franczyzodawców?
Firma franczyzowa aplikująca do grona POF musi mieć co najmniej dwóch franczyzobiorców działających w Polsce.

rozmawiała (smoli)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0