17.01.2011

Finanse z zewnątrz

O potrzebie budowania sieci doradztwa dotacyjnego opowiada Anna Ciura, wiceprezes zarządu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

Na czym polega działalność związana z doradztwem dotacyjnym?
Doradztwo dotacyjne wyraża się między innymi w pozyskiwaniu dla klientów dotacji zwrotnych i bezzwrotnych z Unii Europejskiej i krajowych instytucji finansowych. Ponadto firmy z naszej branży zajmują się doradztwem w zakresie pozyskania kredytów, leasingu, venture capital, prowadzą również szkolenia biznesowe. Klientami firm doradczych są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, nie brakuje jednak jednostek samorządu terytorialnego, dużych przedsiębiorstw, rolników indywidualnych oraz organizacji typu „non profit”. Okazuje się, że efektywne realizowanie inwestycji, których koszty są zbyt wysokie na pokrycie ich środkami własnymi, najczęściej możliwe jest wyłącznie dzięki finansowaniu zewnętrznemu.

Członkowie zarządu CWPE

Anna Ciura, wiceprezes zarządu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. wraz z pozostałymi członkami zarządu w dniu debiutu na NewConnect.

Dlaczego CWPE zdecydowało się na rozwój w systemie partnerskim?
Sieć partnerska umożliwi nam pozyskiwanie klientów na terenie całego kraju. Kładziemy nacisk na efektywną współpracę i wymianę informacji między CWPE a partnerami. Przełoży się to z pewnością na rozpoznawalną markę, a w konsekwencji tego na wysokie przychody osiągane przez partnerów i naszą spółkę. Od października minionego roku do grudnia podpisaliśmy 25 umów współpracy. We wrześniu 2010 roku miał miejsce debiut akcji naszej spółki na rynku NewConnect. Podstawowym celem emisji jest zebranie kapitału na stworzenie ogólnokrajowej sieci placówek. Docelowo planujemy współpracować z 80 biurami.

Rozmawiał (dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0