Czynsze mogą jeszcze wzrosnąć

Maciej Kiełbicki, wiceprezes zarządu Mayland Real Estate.
Poniedziałek
07.03.2011
Najemcy mogą liczyć się z problemami dostępności powierzchni handlowych - mówi Maciej Kiełbicki, wiceprezes zarządu Mayland Real Estate.
 

W ostatnim czasie doszło do kilku dużych transakcji portfelowych na rynku centrów handlowych, powstaje też kilka nowych obiektów. Jaki ma to wpływ na branżę i podmioty z nią związane?
Te transakcje niewątpliwie są oznaką ożywienia w branży. Pokazują też, że strony – inwestorzy, jak i deweloperzy czy właściciele centrów handlowych zrewidowali swoje oczekiwania i wypracowali kompromis. Inwestorzy dzisiaj są o wiele bardziej selektywni, biorą pod uwagę najlepsze projekty: dobrze zlokalizowane i zaprojektowane galerie, dominujące w regionie, z najlepszym doborem najemców. Centra handlowe, które są gwarancją stabilnych przychodów. Jednak według mnie obserwowane ożywienie będzie postępowało powoli i nie należy spodziewać się spektakularnego boomu.

Jaka jest perspektywa tego rynku dla najemców?
W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat najemcy mogą liczyć się z problemami dotyczącymi dostępności powierzchni handlowych. Związane jest to bezpośrednio ze wstrzymaniem rozpoczęcia realizacji wielu projektów planowanych w latach 2008-2010, a w konsekwencji niższą podażą powierzchni w latach 2010-2012. Może to spowodować presję na wzrost czynszów. Najbardziej dotkliwie mogą to odczuć najemcy z intensywną strategią rozwoju, przewidzianą właśnie na te lata. Powinno to w naturalny sposób wrócić do równowagi począwszy od 2013 roku.

Rozmawiała (awh)