30.11.2001

Co ze Sklepami Familijnymi

Jaka jest przyszłość ogólnopolskiej sieci sklepów

Jak podaje „Detal Dzisiaj”, Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował nowy, wybrany 21 czerwca zarząd spółki akcyjnej Sklepy Familijne z większościowym akcjonariuszem, prezesem Józefem Szuranem, i nową radą nadzorczą. Sąd Rejonowy dokonując rejestracji zastrzegł, że zarząd uwidoczniony w rejestrze reprezentuje spółkę do chwili rozpoznania pozwu podważającego zasadność uchwał WZA przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

W 1999 roku akcjonariusze Sklepów Familijnych podjęli uchwałę o podniesieniu kapitału poprzez emisję akcji. Chodziło o kwotę miliona złotych, czyli około trzy razy większą niż kapitał całego całego zakładu. Całą emisję akcji objął jeden z dotychczasowych akcjonariuszy – Józef Szuran, co oczywiście wywróciło do góry nogami również układ właścicielski w Sklepach Familijnych z konsekwencjami w postaci wyboru nowej rady nadzorczej i nowego zarządu. Poprzedni zarząd z Małgorzatą Więch na czele kwestionuje legalność zmian właścicielskich w spółce, a zatem i wszystkich następnych działań akcjonariusza, który zdobył przewagę kapitałową.

Więcej: Detal Dzisiaj, 8 listopada 2001

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0