20.03.2011

Szkoła dla przywódców

LMI Polska będzie rozwijać sieć w miastach liczących co najmniej 100 tys. mieszkańców.

Leadership Management Polska (LMI Polska) zajmuje się wdrażaniem programów rozwoju przywództwa. Każdy franczyzobiorca staje się trenerem, który kształtuje i rozwija zdolności przywódcze swoich klientów.

Szkolenie LMI Polska w firmie Schattdecor Polska.

Szkolenie LMI Polska w firmie Schattdecor Polska.

- Praca z kluczowymi osobami w organizacji w pozytywny sposób wpływa na jej efektywność i pomaga jej zdobyć przewagę konkurencyjną w niepewnym środowisku biznesowym - mówi Ireneusz Bisikiewicz, prezes zarządu LMI Polska. - Nasz proces pracy z klientem został poddany ocenie w oparciu o model ROI J.J. Philipsa. Dokonaliśmy oceny rentowności inwestycji, jaką jest z perspektywy klienta współpraca z LMI Polska. Z raportu końcowego wynika, że każda złotówka wydana przez klienta na współpracę z nami zwróciła mu się sześciokrotnie - dodaje Bisikiewicz.

Trenerzy LMI Polska od pięciu lat rozwijają zdolności przywódcze menedżerów m.in. z Warszawy, Wrocławia, czy Poznania. W ostatnich miesiącach do zespołu dołączyli franczyzobiorcy z Częstochowy, Gliwic, Rzeszowa i Krakowa.

- W Polsce są 43 miasta mające więcej niż 100 tys. mieszkańców. Dążymy do tego, żeby w każdym z nich pracował nasz franczyzobiorca – wyjawia Bisikiewicz. - Cieszę się, że nasi franczyzobiorcy działają już w największych polskich miastach, ale szczególną satysfakcję daje mi fakt, że do naszej sieci dołączyły osoby z Białej Podlaskiej, Częstochowy, czy Gliwic.

Opłata za przystąpienie do sieci LMI Polska wynosi 55 tys. zł, opłata miesięczna to 600 zł plus VAT. Franczyzobiorcy LMI świadczą usługi w siedzibie klienta. W ramach pakietu franczyzowego LMI Polska gwarantuje szkolenie wprowadzające we wszystkie elementy warsztatu i teorii niezbędne do rozpoczęcia samodzielnej działalności w oparciu o system LMI.

(mak)